Terug naar nieuwsoverzicht

Verbeterde certificatieschema’s onderhoud BMI & onderhoud OAI

1 november, 2021 – 16:33

Per 1 januari 2022 gelden de door het CCV gepubliceerde verbeterde certificatieschema’s voor onderhoud van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties. Vanuit het Bouwbesluit 2012 is het verplicht onderhoud te plegen aan brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties. De certificatieschema’s zijn gebaseerd op de in Nederland geldende normen voor onderhoud van brandmeld- en ontruimingsinstallaties, de NEN-normen NEN 2654-1 en NEN 2654-2. In de schema’s is duidelijk terug te vinden wat er voor onderhoudsbedrijven nodig is om het onderhoud te kunnen uitvoeren. 

Ten opzichte van de vorige schema’s zijn er een aantal verbeteringen doorgevoerd, daarvoor verwijzen wij u door naar de schema’s Onderhoud BMI 6.0 en Onderhoud OAI 5.0 van het CCV. 

De schema’s Onderhoud BMI 6.0 en Onderhoud OAI 5.0 zijn te vinden op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Deel dit bericht