Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwe harmonisatie- afspraak CCV

Harmonisatieafspraken zorgen ervoor dat verschillende inspectie-instellingen die brandbeveiligingssystemen binnen zorginstellingen inspecteren, op vergelijkbare wijze werken en tot dezelfde oordelen komen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft begin mei een nieuwe harmonisatieafspraak (2023-02) gepubliceerd, die duidelijkheid schept over de vereisten waar deuren met deurvastzetinrichtingen aan moeten voldoen.

Het CCV richt zich met deze afspraak op de kern van inspectie: het waarborgen van veiligheid door te beoordelen of de geïnspecteerde systemen al dan niet voldoen aan hun beveiligingsdoelen in geval van brand.

Deze harmonisatieafspraak is tot stand gekomen in overleg met gebouwgebruikers. Paul van Aken, senior beleidsadviseur bij ActiZ en lid van de Commissie van Belanghebbenden Brandveiligheid namens de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), vertegenwoordigde de zorg. Hij geeft aan dat deze harmonisatieafspraak recht doet aan zorgorganisaties die door middel van adequaat onderhoud de brandveiligheid van hun gebouwen op peil houden.

Deze afspraak voorkomt dat bij een groot gebouw het volledige brandmeldsysteem wordt afgekeurd, wanneer één of enkele deuren niet goed sluiten. Er zijn echter twee voorwaarden. Ten eerste mag er geen blussysteem of rookbeheersingssysteem aanwezig zijn in het gebouw, omdat deze systemen volledig gesloten deuren vereisen om correct te functioneren. Ten tweede moet de eigenaar of gebruiker van het pand kunnen aantonen dat reparaties of onderhoudswerkzaamheden aan de betreffende deuren daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd.

Deel dit bericht