Terug naar nieuwsoverzicht

Certificatieschema voor draadloze stil alarmsystemen

Bij zorginstellingen groeit de behoefte aan draadloze stil alarmsystemen en daarmee ook het aantal aanbieders ervan. Als u een draadloos stil alarmsysteem kiest, wilt u natuurlijk wel dat deze voldoet aan de eisen voor inspectiecertificering. Veel aanbieders op de huidige markt kunnen dit echter nog niet garanderen. Maar dankzij het nieuwe certificatieschema ’K21047‘ kunnen leveranciers worden gecertificeerd, waardoor zij systemen kunnen leveren die voldoen aan de richtlijnen. We spreken Mischa van der Geld, die nauw betrokken is geweest bij de ontwikkeling van het certificatieschema. 

“We merken dat er bij zorginstellingen veel behoefte is aan draadloze stil alarmsystemen,” vertelt Mischa van der Geld, Unitmanager Kiwa NCP. “Met die toenemende vraag groeit ook het aanbod. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest op het gebied van mobiele devices en applicaties die heel goed kunnen helpen bij het efficiënt alarmeren in geval van een noodsituatie, zoals bijvoorbeeld brand,” legt Mischa uit. 

“Voor u een draadloos alarmsysteem installeert, wilt u als zorgorganisatie natuurlijk wel weten of dit betrouwbaar is en of het geleverde systeem kan voldoen aan de eisen voor inspectiecertificering. Het probleem is echter dat veel aanbieders van de alarmsystemen dit niet kunnen garanderen. Het gevolg daarvan is dat zorginstellingen vaak nog gebruik maken van oude systemen, omdat ze daarmee in ieder geval zeker weten dat ze aan de eisen kunnen voldoen. Dat is natuurlijk zonde.” 

Certificering aanbieders

“Om aan de behoefte van het gebruik van draadloze systemen te voldoen, wilden wij de technieken mogelijk maken door leveranciers van draadloze stil alarmsystemen te certificeren,” vertelt Mischa. “Zo kunnen zij alarmsystemen leveren die gegarandeerd voldoen aan de eisen voor inspectie. En dan wordt het voor zorginstellingen ineens een stuk makkelijker om wél voor een draadloos digitaal systeem te kiezen.” 

Hoe worden leveranciers dan gecertificeerd? “Daar heeft Kiwa NCP samen met de branche het certificatieschema voor ontwikkeld. Hiermee zorgen we dat de leveranciers hun systemen goed kunnen beoordelen. Ook hebben we hierin eisen aan de functies van het systeem, de beschikbaarheid, de ICT-infrastructuur, de prestaties van het systeem en vooral de redundantie van verbindingen opgenomen,” vertelt Mischa. “Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat de applicatie uitvoerig wordt getest. Dat is een vrij fors proces, maar als u er eenmaal doorheen bent, weet u als leverancier zeker dat u een product hebt gemaakt dat voldoet aan de eisen.”

Voordelen van draadloos stil alarm

“Een draadloos stil alarmsysteem biedt veel voordelen voor het aansturen van het interne brandveiligheidsproces in zorginstellingen. Het systeem registreert bijvoorbeeld of er genoeg ontruimingspersoneel in het pand aanwezig is en wie er reageert als er een melding binnenkomt,” vertelt Mischa. “Dat is voor het hoofd BHV heel handig, die kan controleren of er iemand op de melding af gaat en wie, zodat niet ál het ontruimingspersoneel tegelijk in actie komt. Het stille alarm geeft daarmee meer sturing aan het brandveiligheidsproces, het gaat allemaal heel gecontroleerd en efficiënt.”

“Ook kostentechnisch is het slim om voor een stil alarm te kiezen. De oude systemen, zoals het piepersysteem, hebben hoge onderhouds- en vervangingskosten. Voor een draadloos systeem heeft u veel minder nodig, behalve mobiele telefoons. Maar die heeft iedereen natuurlijk al,” zegt Mischa. “Tot slot kan het systeem gebruik maken van bestaande netwerkstructuren, waardoor het ook minder arbeidsintensief is om te implementeren. Deze bestaande netwerkstructuren moeten wel kunnen voldoen aan de eisen qua beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.”

Totstandkoming van het schema

De ontwikkeling van het schema had heel wat voeten in de aarde. “We hebben veel kennis verzameld door in gesprek te gaan met academische ziekenhuizen en zorginstellingen. Zo hebben we bijvoorbeeld een sessie georganiseerd met alle hoofd BHV’ers van een aantal academische ziekenhuizen en zijn we in gesprek gegaan met allerlei leveranciers. Met alle feedback die we hebben verzameld, hebben we het schema opgesteld. Het schema is beoordeeld door een college van deskundigen en vijf maanden geleden goedgekeurd en gepubliceerd,” vertelt Mischa. 

“Multibel is de eerste die is gecertificeerd. We koersen op nog zo’n vier leveranciers extra. Dat moet voldoende zijn om de Nederlandse markt te bedienen. Er lopen op dit moment al meerdere aanvragen, dat is een goed teken!”

Deel dit bericht