Terug naar homepage

Ziekenhuizen

Zorg draait om veiligheid. Ziekenhuizen en instellingen voor specialistische zorg en revalidatie zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van patiënt, medewerkers en bezoekers, binnen het zorgproces maar ook op de locatie waar de zorg verleend wordt.

Veiligheidsdenken

Zorginstellingen hanteren een systematische aanpak van veiligheid, onder andere door de implementatie van een geaccrediteerd of gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem (VMS) als onderdeel van het kwaliteitsmanagement. Hierbij kiest men voor een accreditatie door instanties als NIAZ of JCI en integreert men daarmee het ‘veiligheidsdenken’ in alle onderdelen van de organisatie.

Het concept ‘brandveiligheid’ vraagt een meer uitgebreide aanpak. Naast cultuur spelen ook bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten een rol. Hoe dit per ziekenhuis of andersoortige zorginstelling wordt ingericht, hangt mede af van de locatie, patiëntenpopulatie en het type zorg dat verleend wordt. Daarnaast is brandveiligheid ingebed in een omgeving die verder strekt dan het ziekenhuis zelf en gaat daarmee hand in hand met wetgeving en samenwerking binnen de veiligheidsregio’s.

Kennisdelen

Het programma De Zorg Brandveilig biedt zorg- en welzijnsinstellingen de mogelijkheid met elkaar mee te kijken naar hoe men de brandveiligheid organiseert in gebouwen en in de cultuur van de organisatie. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) stimuleert het delen van kennis en ervaringen tussen haar leden, onder andere door de lancering van het online kennisdeelplatform NVZ Kennisnet.

De Zorg Brandveilig

Met het programma De Zorg Brandveilig en de documenten op deze website geeft NVZ aan ziekenhuizen en instellingen voor specialistische zorg en revalidatie handvatten voor een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid.

Relevante documenten voor ziekenhuizen