Terug naar nieuwsoverzicht

Inspectiebeleid bij (niet)zelfsluitende deuren

In veel zorginstellingen wordt gebruik gemaakt van zelfsluitende deuren. Een deur kan bijvoorbeeld zelfsluitend gemaakt worden door deze uit te voeren met deurdrangers of deurmagneten die in geval van brand door aansturing van een brandmeldinstallatie de deur automatisch dicht laten vallen om zo rook- en brandverspreiding tegen te gaan. Tijdens inspecties wordt de staat en werking van deze deuren gecontroleerd. 

Inspectiecertificering

Inspecties zijn er om ervoor te zorgen dat de brandveiligheid in zorginstellingen gewaarborgd wordt. Inspectie-instellingen maken hiervoor gebruik van het inspectieschema en harmonisatieafspraken van het CCV.

Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat alle inspecties op gelijke wijze worden uitgevoerd. In een vorig artikel werd er een harmonisatieafspraak over de vereisten van deuren met deurvastzetinrichtingen besproken (harmonisatieafspraak inspectie brandbeveiliging). Deze afspraak zegt dat een brandmeldsysteem van een gebouw niet volledig wordt afgekeurd wanneer één of enkele deuren niet goed sluiten (onder bepaalde voorwaarden). Volgens de harmonisatieafspraak zou de toelaatbare grens worden opgenomen in het vernieuwde inspectieschema van het CCV in 2024. Dit zou ervoor zorgen dat er geen afkeur zou zijn, mits de gebouweigenaar aantoont dat de reparatie binnen een vooraf vastgestelde periode geborgd is. Recent is echter gebleken dit voorstel niet is doorgekomen en daardoor niet is meegenomen in het inspectieschema.

Het uitvoeren van zo’n controle is en blijft een momentopname, iets wat voor veel instellingen in het nadeel kan werken bij het wel of niet verkrijgen van het certificaat. Zo kan het voorkomen dat het certificaat niet afgegeven wordt omdat er een enkele zelfsluitende deur tijdens de inspectie niet naar behoren functioneert, iets wat door de bedrijvigheid en dynamiek binnen zorginstellingen niet ondenkbaar is. 

Remote herinspectie

Voor dit probleem is er een praktische en werkbare oplossing voor gevallen waarbij één of enkele deuren niet door de keuring komen. In het rapport harmonisatieafspraken voor inspectie (2020) van het CCV, is een overeenkomst beschreven die gaat over ‘herinspectie’. Deze regeling zegt dat, in geval van afkeurpunten, verificatie op afstand kan worden toegepast (ook wel bekend als ‘Remote herinspectie’). Dit betekent dat herstel van afkeurpunten kan worden geverifieerd via beeldmateriaal, zoals foto’s, video’s of een beeldverbinding. Blijkt hieruit dat de afkeurpunten inderdaad zijn hersteld, dan wordt het certificaat alsnog afgegeven. Deze werkwijze is vaak sneller en minder intensief dan een fysieke herinspectie. Dit maakt de inspectie minder een momentopname en meer een doorlopend proces, wat brandveiligheid natuurlijk ten goede komt. 

Nieuw inspectieschema 

Het nieuwe inspectieschema voor brandbeveiligingssystemen is hier te downloaden. Inspectiepunt voor deurvastzetinrichtingen is te vinden onder 7.7.5. Dit inspectieschema gaat in werking vanaf 01 juli 2024. 

Geschreven door Eline van der Geest en Tom Boersma – info@dezorgbrandveilig.nl

Deel dit bericht