Terug naar homepage

VVT

Brandveiligheid: daar zorgen we samen voor. Een brandveilige omgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid, zowel op landelijk niveau als binnen zorgorganisaties zelf. Zo werkt ActiZ samen met Brandweer Nederland en collega brancheorganisaties in de zorg om een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid te bevorderen. In februari 2015 heeft ActiZ hiertoe al een intentieverklaring getekend en met het programma De Zorg Brandveilig geven we hier concreter invulling aan. Ook binnen zorgorganisaties zelf werkt een gezamenlijke inspanning van organisatie, medewerkers, bewoners en bezoekers het best. Van bewustwording tot concrete preventiemaatregelen.

Branchevisie

ActiZ heeft een branchevisie op brandveiligheid waarin een risico gestuurde aanpak centraal staat. De belangrijkste uitgangspunten van deze visie zijn:

  • Een effectief en integraal brandveiligheidsbeleid draagt bij aan optimale risicoreductie.
  • Het is niet mogelijk om 100% veiligheid te garanderen. Daarom is een slachtoffer als gevolg van brand niet op voorhand uit te sluiten.
  • Het gelijkwaardigheidsbeginsel uit het Bouwbesluit moet niet leiden tot het ‘stapelen’ van maatregelen.
  • Er wordt aangesloten bij de kernwaarde van de branche om cliënten zo lang mogelijk een zelfstandig en kwalitatief hoogwaardig bestaan te geven.

De Zorg Brandveilig

Met het programma De Zorg Brandveilig en de documenten op deze website geeft ActiZ instellingen in de VVT-sector handvatten voor een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid.

Relevante documenten voor de VVT