Terug naar homepage

Umc’s

De umc’s, verenigd in de NFU, vervullen een voortrekkersrol in ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsverbetering van zorg. Ze zijn daar bij uitstek geschikt voor door hun publieke functie en de unieke manier waarop zij hun drie kerntaken patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding integreren. Als umc’s willen ze hun kennis, ervaringen en resultaten graag delen met elkaar  – en met andere partijen binnen en buiten de curatieve zorg – om op die manier de patiëntenzorg te verbeteren.

Risicomanagement

Alle acht umc’s zijn grote complexe organisaties waarbij het effect van een brand desastreuze gevolgen kan hebben. Veel van de opgenomen patiënten zijn niet zelfredzaam in een voor hen vreemde omgeving en het voor langere periode wegvallen van de behandelcapaciteit van één van de centra heeft direct effect op veel patiënten. Het inzetten op hoog-complexe zorg versterkt dit effect.

Om risico’s te beheersen zetten de umc’s in op het voorkomen van incidenten door risicomanagement. Door prospectief naar de kansen en effecten te kijken worden mensen, middelen en procedures gericht ingezet ter voorkoming van brand. Mocht het desondanks toch voorkomen dat er een brand ontstaat is het beleid erop gericht om schade aan mensen en omgeving maximaal te beperken.

Gemeenschappelijk gedragen visie

Patiëntveiligheid is één van de belangrijkste onderwerpen binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Om de patiëntveiligheid te vergroten en te borgen hebben alle umc’s een geaccrediteerd of gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) als onderdeel van hun kwaliteitsmanagementsysteem (NIAZ of JCI) geïmplementeerd.

Volgens het Platform voor patiëntveiligheid komt werkelijke kwaliteit alleen tot stand door een gemeenschappelijk gedragen visie van alle betrokken professionals in de gehele zorgketen. Niet het excelleren op onderdelen of van enkelen is van belang, maar juist de kwaliteit van het geheel. Dit vraagt een bedrijfscultuur waarin professionals zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor kwaliteit en waarin verbeteringen beklijven. Het vraagt een ander gedrag van professionals in de zorg. De NFU ziet het als een belangrijke uitdaging om deze cultuur- en gedragsverandering op gang te brengen, onder meer via de master kwaliteit en veiligheid in patiëntenzorg. Die is nodig om te bewerkstelligen dat kwaliteitssystemen en indicatoren daadwerkelijk en expliciet worden ingezet ter verbetering van de zorg.

De Zorg Brandveilig

Met het programma De Zorg Brandveilig en de documenten op deze website geeft NFU aan umc’s handvatten voor een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid.

Relevante documenten voor umc’s