Terug naar homepage

Gehandicaptenzorg

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) stelt bij de zorgverlening aan haar cliënten kwaliteit en veiligheid voorop. Cliënten mogen dan ook van ons verwachten dat wij zorgen voor een goed brandveiligheidsbeleid. Tegelijkertijd is het niet alleen de verantwoordelijkheid van de VGN, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgaanbieders, brandweer en overheidsinstanties.

Uitgangspunten

VGN heeft acht uitgangspunten voor brandveiligheid geformuleerd:

  1. De veiligheid voor de cliënt, voor de medewerker en voor andere aanwezigen binnen de instelling staat voorop;
  2. Er wordt gestreefd naar verantwoorde brandveiligheid. Het voldoen aan wet- en regelgeving over brandveiligheid is de basis maar in de praktijk niet altijd voldoende;
  3. We willen van een regelgerichte benadering naar een risicogerichte benadering op alle niveaus;
  4. De brandveiligheid van gebouwen en de zelfredzaamheid van cliënten moeten op elkaar zijn afgestemd;
  5. De Raad van Bestuur van een instelling is verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van een geïntegreerd brandveiligheidsbeleid;
  6. Instellingen bepalen zelf het benodigde instrumentarium;
  7. Brandveiligheid wordt gerealiseerd in samenspraak met de lokale autoriteiten / externe stakeholders;
  8. De actuele extramuralisering vraagt nieuwe inzichten in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen instellingen, corporaties en gemeenten.

De Zorg Brandveilig

Met het programma De Zorg Brandveilig en de documenten op deze website geeft VGN instellingen in de gehandicaptenzorg handvatten voor een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid.

Relevante documenten voor de gehandicaptenzorg