Terug naar homepage

Risicogestuurde brandveiligheid

Zorgorganisaties willen kwalitatief goede zorg bieden. Een onderdeel daarvan is het bieden van een veilige omgeving aan cliënten/patiënten, medewerkers, bezoekers en andere aanwezigen. Daar hoort het integraal aanpakken van brandveiligheid bij. Volgens de actuele inzichten is een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid het meest effectief in het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van een brand. Het voorkomen van slachtoffers staat hierbij voorop.

Afgewogen keuzes

Met een risicogestuurde aanpak komt u tot afgewogen keuzes. Daarbij bepaalt u bewust wat u wel en niet doet en welke restrisico’s acceptabel zijn. U kijkt met deze aanpak naar alle te verwachten risico’s en risicofactoren die samenhangen met het ontstaan en de effecten van brand en vertaalt die naar eigen beleid en maatregelen op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch vlak. Risico’s vindt u niet alleen in het gebouw en de installaties, maar ook in het gebruik ervan, waarbij cliënt-/patiëntkenmerken en -gedrag, medewerkers, andere aanwezigen en de omgeving belangrijke factoren zijn.

Het uitgangspunt is dat risico’s zijn in te schatten, af te wegen en te beperken. Door bewust met de risico-inventarisatie om te gaan, is dit in een proces te sturen en kunnen de ingezette maatregelen worden geëvalueerd op de bruikbare toepassing ervan. Hoe groter de samenhang tussen de maatregelen, hoe kleiner het risico op brandgevaarlijke situaties en de gevolgen daarvan. In het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid is de samenhang tussen risicogebieden en maatregelen weergegeven.