Terug naar nieuwsoverzicht

Van Bouwbesluit naar Besluit Bouwwerken Leefomgeving voor zorginstellingen

Per 1 januari 2024 is het Bouwbesluit 2012 vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving 2024. Tevens is de overheid voornemens om nog enkele wijzigingen door te voeren in het BBL per 1 juli 2024. In dit artikel leest u achtergrondinformatie over de aanleiding, de wijzigingen en de gevolgen hiervan voor zorginstellingen. 

Aanleiding brandveilig gebruik woongebouwen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft in haar rapport van 14 juli 2021 over de flatbrand in Arnhem aanbevolen om te zorgen voor verbetering van het toezicht op de brandveiligheid in de gebruiksfase van woongebouwen en te bezien of een aanpassing van de geldende wet- en regelgeving nodig is. Door de minister voor VRO zijn deze aanbevelingen van de OvV overgenomen. 

Uit gesprekken tussen de overheid met gemeenten, Brandweer NL en organisaties van gebouweigenaren is gebleken dat de huidige regelgeving op het gebied van het vrijhouden van vluchtwegen in woongebouwen onvoldoende duidelijk is. Duidelijkere regelgeving zou gemeenten en ook woningeigenaren helpen bij het uitvoeren van toezicht op het gebied van brandveiligheid en communicatie hierover met bewoners.

Het nieuwe BBL

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid sinds 1 januari 2024 met het Besluit bouwwerken leefomgeving regels vastgelegd voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die regels. 

De regels uit het Bouwbesluit 2012 zijn voor een groot deel overgenomen in het BBL. Wel kent het BBL een nieuwe indeling, waardoor het zo zou kunnen zijn dat artikelen een ander artikelnummer hebben. Het welbekende artikel 7.11a uit het Bouwbesluit 2012, is in het nieuwe BBL bijvoorbeeld artikel 6.20 lid 1 geworden. 

Daarnaast is de bekende indeling in bestaande bouw en nieuwbouw veranderd. In het Bouwbesluit werd per afdeling aangegeven of het over bestaande bouw, nieuwbouw en/of verbouw ging. In het BBL gaat hoofdstuk 3 over bestaande bouw, hoofdstuk 4 over nieuwbouw en hoofdstuk 5 over verbouw. Alle artikelen over het gebruik van een bouwwerk zijn gebundeld in hoofdstuk 6. 

Belangrijke wijzigingen per 1-1-2024 en 1-7-2024

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2024 en de wijzigingen per 1 juli 2024 hebben wij voor u op een rij gezet. U leest ze terug in dit document. 

Kort gezegd betekenen de nieuwe wijzigingen na 1 juli 2024 voor zorginstellingen met woongebouwen dat scootmobielen niet gestald mogen worden in vluchtroutes omdat in de wet nu expliciet staat dat een scootmobiel een brandgevaarlijk object is (zie artikel 6.15a BBL). Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een tillift met een accu. Dat is volgens de Memorie van Toelichting (MvT) een ontstekingsbron en is daarmee een brandgevaarlijk object (artikel 6.15a BBL). 

Er zijn ook alternatieven voor het brandveilig stallen van scootmobielen. Eventueel kan op basis van het gelijkwaardigheidsprincipe een oplossing worden gevonden om met aanvullende brandveiligheidsvoorzieningen scootmobielen alsnog in de gemeenschappelijke vluchtroute te plaatsen. Op grond van artikel 2.4, tweede lid, van het Bbl is voorafgaande toestemming van het bevoegd gezag niet vereist. Wel kan het bevoegd gezag achteraf alsnog niet akkoord gaan met de gelijkwaardige oplossingen eventueel tot handhaving overgaan. Het ligt daarom in de rede om bij een gelijkwaardige oplossing voor het stallen van scootmobielen vooraf overleg te hebben met het bevoegd gezag.

In lid 3 van artikel 6.15a is voor een aantal kleine objecten opgenomen dat ze wel zijn toegestaan in de gemeenschappelijke verkeersruimten van een woongebouw. Bij ieder appartement is het toegestaan bij de toegangsdeur een deurmat te hebben en een foto, schilderij of andere afbeelding met een afmeting van ten hoogste 0,5 m2. Dit laatste is toegestaan om desgewenst een voor de bewoner benodigd herkenningspunt van de woning op te hangen. Verder zijn in de gemeenschappelijke verkeersruimten objecten voor bewegwijzering en informatie toegestaan ten behoeve van alle bewoners.

Het is nog niet zeker dat de nieuwe regels per 1 juli 2024 ingaan, maar we adviseren vooralsnog om daar wel vanuit te gaan en de organisatie daar zo goed als mogelijk op voor te bereiden.

Geschreven door Yasmine Kamouni, Carolien de Vries, Monika Jansen, Lara Geraets – info@dezorgbrandveilig.nl

Deel dit bericht