Terug naar nieuwsoverzicht

Toolbox brandveiligheid in de zorg voor medewerkers gelanceerd

Veiligheidsregio’s werken al jaren samen met zorginstellingen om brandveiligheid en zorgcontinuïteit te waarborgen. Vanuit die kennis en ervaring heeft Veiligheidsregio Utrecht (VRU) in het kader van het programma De Zorg Brandveilig de ‘Toolbox brandveiligheid in de zorg’ ontwikkeld. Met deze toolbox kunnen medewerkers in zorgorganisaties zelf aan de slag met de thema’s brandveiligheid en zorgcontinuïteit.

Medewerkers op zorglocaties hebben tijdens hun dagelijkse werkzaamheden de mogelijkheid om direct bij te dragen aan brandveiligheid op hun werkplek. Vaak meer dan zij zelf denken. Ook hebben zij een grote rol in het organiseren van de zorgcontinuïteit voor cliënten of patiënten op het moment dat er een incident plaatsvindt. Met de ‘Toolbox brandveiligheid in de zorg’ krijgen zorgprofessionals handvatten om hier samen met collega’s mee aan de slag te gaan. De toolbox helpt om brandveiligheid op eenvoudige wijze onderdeel te laten worden van de dagelijkse werkzaamheden.

Blijvende aandacht voor brandveiligheid

Het delen van kennis en ervaringen is belangrijk als het gaat om het krijgen van een gezamenlijk beeld van brandveiligheid en zorgcontinuïteit. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook met de brandweer. Daarom richt de toolbox zich op communicatie over brandveiligheid tussen zorgmedewerkers onderling en met de brandweer.

Ook helpt de toolbox om de begrippen brandveiligheid en zorgcontinuïteit een begrijpelijke inhoud te geven en wordt brandveilig gedrag door medewerkers met de materialen uit de toolbox gestimuleerd. Zo ontwikkelde VRU een viertal filmpjes waarin brandveilig gedrag aan de hand van praktijksituaties in beeld wordt gebracht. Maar ook een table-top-oefening, een takenposter en een aantal creatieve materialen om blijvend aandacht op brandveilig gedrag te vestigen maken onderdeel uit van de toolbox.

Download de toolbox gratis

De ‘Toolbox brandveiligheid in de zorg’ en de bijbehorende handleiding zijn te downloaden vanuit de kennisbank van De Zorg Brandveilig.

Deel dit bericht