Terug naar nieuwsoverzicht

Risicoprofielen van cliënt en patiënt. Hoe zit het in onze organisatie?

Twee risicofactoren

Een risicoprofiel is een combinatie van verschillende risicofactoren, die aangeeft hoe hoog de kans op een gebeurtenis is en wat de impact zal zijn. Bij het risicoprofiel brandveiligheid wegen we mogelijk onveilig gedrag van de cliënt of patiënt af tegen het handelingsperspectief bij brand als gevolg van zijn of haar beperking. Dit zijn niet per se fysieke, mentale of zintuiglijke beperkingen, maar ook (tijdelijke) beperkingen als het aangesloten zijn aan een apparaat zoals een dialyse- of zuurstofapparaat. Het risico op het ontstaan en escaleren van brand is groter als de cliënt of patiënt onveilig gedrag vertoont. En de impact van een brand is groter als de cliënt of patiënt niet handelt en niet zelfredzaam is bij brand.

Stap voor stap naar een profiel

Het infoblad helpt u stap voor stap op weg om het goede risicoprofiel te bepalen. Daarvoor is vanuit diverse bronnen input nodig. Alle informatie die iets zegt over mogelijk onveilig gedrag of handelingsperspectief van de cliënt of patiënt is hierbij relevant. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het mogelijk onveilige gedrag van de cliënt of patiënt;
  • Het verwachte gedrag van de cliënt of patiënt bij brand;
  • De incidentregistratie;
  • Incidentonderzoeken (op individueel of groepsniveau);
  • Het zorgzwaartepakket (zzp) van de cliënt of patiënt;
  • De risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) van de locatie, dan wel andere veiligheidsinspecties.

Een risicoprofiel kan worden bepaald voor één cliënt of patiënt, of voor een hele groep. Met een goed risicoprofiel kan uw instelling voor uw cliënten of patiënten een categorisering op te stellen, waarmee brandveiligheidsbeleid op maat kan worden gemaakt.

Deel dit bericht