Terug naar nieuwsoverzicht

Leerzame lessen over menselijk gedrag en over toezicht

Lessen over menselijk gedrag

Carolien de Vries gaf haar presentatie tijdens de bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’ bij ‘s Heeren Loo in Apeldoorn, op 18 september. “Herkent u zichzelf in Bert of Ernie?”, was slechts één van haar prikkelende vragen. Klik hier en leer snel meer over mensen en risico’s. 

De valkuilen van onvoldoende regie bij toezicht

Ook de presentatie van Charles Meijer (Brandweer Nederland) brengt risicogestuurde brandveiligheid weer een stapje verder. Maar wel met een waarschuwing. Charles ging in op de ingewikkelde relatie tussen preventie, uitvoering en toezicht en met name de rol van de gemeenten in dit geheel. Charles pleit voor nauw overleg en actieve samenwerking met de gemeenten als toezichthouder, omdat toezicht anders weer leidt tot regelgerichtheid in plaats van sturen op risico’s.

Ruim 150 zorgprofessionals en verantwoordelijken voor brandveiligheid in de zorg én toezichthouders van veiligheidsregio’s bezochten de bijeenkomst bij ’s Heeren Loo. Wilt u deze en de andere presentaties nog eens nalezen of heeft u de bijeenkomst gemist? Download hieronder de presentaties door op de afbeeldingen te klikken.

Plenaire presentaties

Met bijdragen van Carolien de Vries (Young Safety Professionals), Charles Meijer (Brandweer Nederland), Frits Mul (VGN), Hans Wijnbergen (’s Heeren Loo) en Miriam Kop (De Zorg Brandveilig).

Workshops

De film die vertoond werd tijdens de workshop van GGZ Delfland is niet als download beschikbaar.

Overige nuttige links

Deel dit bericht