Terug naar nieuwsoverzicht

Verkenning stay-in-place concept voor de zorg

Een recente ontwikkeling als het gaat om ontruimen in de zorg, is de aandacht voor diverse ontruimingsconcepten en dan met name stay-in-place. Dit is een ontruimingsconcept waar enkel de persoon of personen in de bedreigde ruimte worden gered. Alle cliënten of patiënten in overige ruimten blijven waar ze zijn. De brand wordt bestreden, terwijl er nog mensen in het gebouw aanwezig zijn. De komende tijd gaat De Zorg Brandveilig aan de slag met een verdieping in dit onderwerp. 

Meer inzicht in dit concept

Stay-in-place moet altijd een onderdeel zijn van een doordacht en totaal risicogericht brandveiligheidsconcept voor een zorginstelling. Stay-in-place is dus niet een strategie die pas wordt bedacht of wordt ingezet als er al brand is. Bij stay-in-place als ontruimingsconcept hoort een onderliggend brandveiligheidsconcept waarbij passieve, actieve, automatische, handmatige en organisatorische maatregelen goed op elkaar afgestemd worden gebruikt om personen op hun plaats te laten blijven.

De stuurgroep van De Zorg Brandveilig constateert dat er behoefte bestaat aan een verdere uitdieping van stay-in-place en een afwegingsmodel: inzicht in de parameters die van belang zijn bij het maken van een keuze en hoe daar op een bij de organisatie passende wijze mee om te gaan. Kortgezegd welke ontruimingsconcepten zijn er, op welke wijze worden deze in de praktijk toegepast en wat zijn succes- en faalfactoren voor deze ontruimingsconcepten.

Wat gaat De Zorg Brandveilig doen?

Komende periode gaat De Zorg Brandveilig aan de slag met een whitepaper, waarin deze uitdieping en het afwegingsmodel worden beschreven. Met behulp hiervan kunnen zorginstellingen bepalen of en hoe het stay-in-place principe voor hen toepasbaar is. Een expertgroep en een klankbordgroep zullen betrokken worden bij het ontwikkelen van het whitepaper. U kunt het whitepaper halverwege komend jaar verwachten.

Tegelijkertijd is student Loes Jansen, van de opleiding Integrale Veiligheidskunde, bezig aan haar afstudeertraject over stay-in-place in de ouderenzorg. Werkt u bij een ouderenzorginstelling en heeft u mogelijkheden om haar te helpen bij haar onderzoek dan willen we u verzoeken om dit kenbaar te maken via een email naar info@dezorgbrandveilig.nl. Alvast dank!

Deel dit bericht