Terug naar nieuwsoverzicht

Stay-in-place; een risicovolle oplossing

Stay-in-place; een veilige oplossing of risicovol?

Is het stay-in-place ontruimingsconcept geschikt als alternatief op een regulier ontruimingsconcept in mijn organisatie? Deze vraag speelt bij meerdere zorginstellingen en enkele zorginstellingen zijn zelfs al bezig zijn met een uitwerking van het concept. Afgelopen periode is De Zorg Brandveilig druk geweest met het schrijven van een whitepaper ‘Verkenning ontruimingsconcepten en stay-in-place in de zorg’.

Recent onderzoek geeft meer inzicht

Door recent onderzoek naar rookverspreiding in woongebouwen en door onderzoeken naar branden in de zorg (zoals de brand bij Rivierduinen in 2011 of de brand bij Aafje Smeetsland in 2021) leren we steeds meer over brandveiligheid in de zorg. Dit brengt nieuwe inzichten, maar het geeft tegelijkertijd reden tot zorg. Want het wordt steeds duidelijker dat er bij een brand door rookverspreiding nog minder tijd is om te ontruimen dan voorheen gedacht werd.

Het is daarom nodig om kritisch te kijken naar de wijze waarop we in de zorg ontruimen bij brand. Een recente ontwikkeling hierbij is de aandacht voor de diverse ontruimingsconcepten en het stay-in-place-concept. De whitepaper gaat hierop in. In de whitepaper leest u:

  • Een uitwerking van en uitleg over ontruimen in zorginstellingen; 
  • Een uitwerking van en uitleg over ontruimingsconcepten en verschillende termen die gebruikt worden in deze context;
  • Een verdieping in de risico’s en toepasbaarheid van stay-in-place;
  • Een uitleg over een risicogericht benadering van brandveiligheid in de zorg.
Deel dit bericht