Terug naar nieuwsoverzicht

Risicogestuurde brandveiligheid: hoe pas je het toe?

Zorgorganisaties willen kwalitatief de beste zorg bieden. Onderdeel daarvan is een veilige verblijf-, leef- en werkomgeving voor cliënten/patiënten, medewerkers, bezoekers en andere aanwezigen. En daarbij hoort het integraal aanpakken van brandveiligheid. Een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid is volgens de laatste inzichten het meest effectief in het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van een brand. Het voorkomen van slachtoffers staat hierbij voorop. Maar hoe pak je dat aan?

Overzichtelijk infoblad Bouwstenen 

In het “Infoblad Bouwstenen Implementatie Risicogestuurde Brandveiligheid” staat alles op een rij. Dit infoblad is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met brandveiligheid binnen de eigen zorgorganisatie. Het biedt een overzicht van hulpmiddelen en instrumenten (‘bouwstenen’) die kunnen worden gebruikt bij de overgang van regelgerichte naar risicogestuurde brandveiligheid in zorginstellingen.

Risicogestuurde in plaats van regelgerichte brandveiligheid vraagt om een andere attitude: het gaat niet langer alleen om het voldoen aan wetten en regels, maar vooral om op basis van een inschatting van risico’s kiezen waaraan u aandacht en investeringen besteedt. Het infoblad Bouwstenen geeft daarbij houvast. Het is aan u en uw adviseurs om te bepalen welke van de bouwstenen u daadwerkelijk inzet. 

Beschikbare instrumenten

Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om mee aan de slag te gaan, die in de juiste samenstelling de bouwstenen vormen voor risicogestuurde brandveiligheid. In het figuur hieronder zijn deze instrumenten allemaal weergeven. Meer weten? Alle instrumenten worden uitgelegd in de whitepaper. Veel succes!

Deel dit bericht