Terug naar nieuwsoverzicht

Kom naar de Meedenksessie Brandveiligheid

De Zorg Brandveilig is op 31 mei voor iedereen in de zorg naar buiten getreden. Eerste resultaten zijn geboekt en er is veel informatie op deze website te vinden. Het programma omvat meer activiteiten waar nu aan gewerkt wordt. En er hangen ook nieuwe plannen in de lucht. Daarvoor bent u van harte uitgenodigd om met ons mee te denken.

Nieuw instrument

De Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland beogen om met TNO een nieuw instrument voor u te laten ontwikkelen. Dit instrument heeft als doel om brandveiligheid binnen de zorgorganisatie voor bestuur, veiligheidsexpert en medewerker in kaart te brengen en actueel inzichtelijk te houden. Uiteraard vanuit de risicogestuurde aanpak. Om te kunnen bepalen of en hoe de plannen doorgaan hebben we uw ideeën en meningen nodig.

Bijeenkomst: Meedenksessie Brandveiligheid
Datum: 29 juni 2016 
Tijd: 9.30 – 12.00 uur met aansluitend een broodjeslunch
Plaats: TNO, Utrechtseweg 48 te Zeist
Route: https://www.tno.nl/nl/over-tno/locaties/locatie-zeist/lid2298/

Uitnodiging

Wij nodigen u daarom uit voor een bijeenkomst waarin we de plannen toelichten en vooral met elkaar bespreken waar het instrument aan moet voldoen om voor u goed bruikbaar en toepasbaar te zijn. Om daar een goed beeld van te krijgen willen we vragen of u samen komt met een of twee collega’s, omdat ook zij eindgebruikers van het instrument zullen zijn. Het gaat hier om de staffunctionaris veiligheid (en alle aanverwante titels), het bestuur (bijvoorbeeld een beleidsadviseur veiligheid of bestuurder zelf) en medewerkers (bijvoorbeeld een locatiemanager of een verzorgende die BHV’er is).

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar info@dezorgbrandveilig.nl onder vermelding van ‘Meedenksessie Brandveiligheid’, met uw naam, functie, organisatienaam en branche (ggz, ghz, umc, vvt, ziekenhuis). Graag naast uw eigen aanmelding ook aangeven wie er van uw organisatie meekomen (naam en functie).

Wij hopen u te ontmoeten op 29 juni.

Deel dit bericht