Terug naar nieuwsoverzicht

Klankbordgroep; iets voor jou?

De klankbordgroep is inmiddels vol!

De Zorg Brandveilig is een programma wat kennisdeling over een risicogericht benadering van brandveiligheid voor zorginstellingen faciliteert en stimuleert.

Regelmatig worden zorginstellingen gevraagd om mee te denken over het programma, inhoudelijke thema’s en ideeën via een klankbordgroep zorg.

Graag zouden wij onze klankbordgroep zorg willen aanvullen met enthousiaste medewerkers van zorginstellingen die het leuk vinden om mee te denken!

Wat houdt dit precies in?

Enkele keren per jaar ontvangt u emails met de vraag om daarop te reageren.

Minimaal 1 keer per jaar wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een klankbordgroepvergadering. In deze vergadering bespreken we recente ontwikkelingen en de impact daarvan op zorginstellingen.

Naar wie zijn we op zoek?

Je bent werkzaam bij een zorginstelling in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, revalidatiezorg, ziekenhuizen of GGZ. Jouw functie is bijvoorbeeld veiligheidscoördinator, bhv coördinator of medewerker brandveiligheid en je hebt inzicht in en/of meegewerkt aan het beleid op het gebied van brandveiligheid van de zorginstelling.

Inschrijven

Lijkt het je leuk om mee te denken en plaats te nemen in de klankbordgroep?

Stuur een e-mail naar info@dezorgbrandveilig.nl om je aan te melden.

Deel dit bericht