Terug naar nieuwsoverzicht

Begrijpelijke brandpreventie met behulp van Steffie over brandveiligheid

Brandspel helpt mensen met verstandelijke beperking bij het herkennen van gevaarlijke situaties. In dit artikel gaan we in gesprek met Jacques de Wit, directeur van Leer Zelf Online en projectleider van de nieuwe website Steffie over brandveiligheid.

Sinds de coronacrisis zijn de brandincidenten toegenomen met 25%, aldus Jacques de Wit. Meer mensen zijn thuis waardoor er meer gevaren ontstaan in en om het huis. Voornamelijk door het gebruik van elektrische apparatuur en laders, maar ook door mensen in thuisisolatie zitten en bijvoorbeeld binnen BBQ’en of in bed roken. Naast brandincidenten is ook een koolmonoxidevergiftiging een incident welke veel voorkomt in huis. Door slechtwerkende geisers, ketels of verwarmingsinstallaties en weinig luchtverversing of frisse lucht is een koolmonoxidevergiftiging snel gebeurd.

Voor mensen die verminderd zelfredzaam zijn is het daarom des te belangrijker te begrijpen waar deze gevaren ontstaan en hoe deze gevaren tot het minimum beperkt kunnen worden. De Stichting Leer Zelf Online heeft daarom in samenwerking met diverse partijen een nieuwe website ontwikkeld over Brandpreventie, waarin Steffie de hoofdrol speelt. Steffie is een animatiefiguur die al jarenlang wordt ingezet om mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken, duidelijke uitleg te geven over allerlei zaken. De nieuwste website van Steffie gaat over brandpreventie: een duidelijke en simpele site die uitlegt wat de gevaren zijn in en om en huis op het gebied van brand en koolmonoxide en hoe dit risico beperkt kan worden.

Steffie over brandveiligheid is het eerste onderdeel van een Veiligheidsplatform wat de komende tijd verder uitgebreid gaat worden door Leer Zelf Online. Steffie zal in al deze items de hoofdrol spelen in de bewustwording van veiligheid.

Nieuwe website ‘Steffie over brandveiligheid’

De nieuwe website van Steffie (www.brandweer.steffie.nl) geeft antwoord op vragen als ‘Hoe kun je brand en koolmonoxidevergiftiging voorkomen?’ en ‘Wat moet je doen als er onverhoopt toch brand uitbreekt?’. De website is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een begrijpelijke uitleg, onder wie mensen met een verstandelijke beperking.

Jacques de Wit, directeur bij Leer Zelf Online en Projectleider van de nieuwe website vertelt: “Steffie zelf bestaat al ruim 18 jaar, maar het onderwerp brandpreventie was nog niet eerder aan bod gekomen. Door de toename van brandincidenten het afgelopen jaar, merkten we dat er behoefte was aan een platform specifiek op het gebied van veiligheid. Brandpreventie is hier het eerste onderdeel van, maar ook een item over veilig zwemmen in zee, Politie en het bellen van 112 zitten in de pijplijn.”

Informatief en spelenderwijs

De website doorloopt een aantal hoofstukken die informatief zijn. Ook kun je een spannend spel spelen, welke uitleg geeft die gericht is op bewustwording en het veranderen van gedrag omtrent brandpreventie. Samen met animatiefiguur Steffie doorloopt de websitebezoeker de hoofdstukken. Steffie geeft uitleg over wat je moet doen bij een brand en hoe je je daarop kunt voorbereiden, waarbij ook rookmelder en vluchtroutes aan bod komen. Vervolgens leer je hoe je brand kunt voorkomen en wat brandgevaarlijke situaties zijn. Het laatste hoofdstuk behandelt het gevaar van het giftige gas koolmonoxide. De animaties met Steffie als hoofdfiguur maken de uitleg duidelijk en compleet. De voorlichtingsinformatie over brand, brandveiligheid en het gevaar van koolmonoxide wordt op een begrijpelijke manier gepresenteerd.

Naast informatie bevat de nieuwe website ook een spannend (én informatief) spel ‘’Zoek het gevaar’’. Bezoekers moeten in vijf verschillende ruimtes de vier gevaarlijke situaties opzoeken. Deze manier van kennis testen zorgt ervoor dat de gegeven informatie beter onthouden wordt, en op een speelse manier wordt herhaald.

Leer Zelf Online: van een behoefte tot uitgewerkt plan

Maar hoe ontstaat nu precies zo’n nieuwe website? Leer Zelf Online zet zich in om kwetsbare groepen in de samenleving zelfredzamer te maken in een wereld die steeds ingewikkelder wordt. Dat doen ze door alle mensen de mogelijkheid te geven online zelf te leren en ze waar nodig offline te ondersteunen. Jacques: “Nederland wordt voornamelijk geleid door hoogopgeleide mensen. Vaak is hun taal slecht te begrijpen door mensen met een verstandelijke beperking. Als je kijkt naar de persconferenties over de coronacrisis, dan is dat soms niet goed te volgen voor mensen met een verstandelijke beperking. In de zorg is de vraag naar begrijpbare informatie voor deze doelgroep dan ook toegenomen. Wij wilden hiervoor een oplossing bieden; simpele en begrijpbare informatie geven aan deze doelgroep om ze zo een steuntje in de rug te bieden.’’

Leer Zelf Online heeft een focusgroep die regelmatig bij elkaar komt om te bespreken wat er speelt. Deze focusgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking. “Zo horen wij dagelijks wat er speelt onder de mensen die een extra zetje kunnen gebruiken. Door het uit directe hand te horen en te overleggen wat de behoeftes zijn, weten we ook gelijk wat er nodig is in de samenleving. Zo is ook Steffie over brandveiligheid ontstaan. Daarna hebben wij een mooie samenwerking met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Die waren razend enthousiast en tilden het project ook financieel van de grond. Samen met hen en de zorgorganisatie Ipse de Brugge is uiteindelijk dit digitale leermiddel over Brandveiligheid gelanceerd. Inmiddels is Steffie met haar verschillende items bij alle 250 zorginstellingen in Nederland bekend.”

Voor meer informatie over ’Steffie over brandveiligheid’ en voor meer informatie over Zelf Online kunt u gaan naar:

Bron: Jacques de Wit, directeur bij Leer Zelf Online en eerdergenoemde websites.

Deel dit bericht