Terug naar nieuwsoverzicht

Zorgconvenant: eerste lessons learned

In 2016 hebben ziekenhuizen en zorginstellingen van Amsterdam, verenigd in het regionaal preventienetwerk, een zorgconvenant getekend om de instellingen brandveiliger te maken. Samen met Gemeente Amsterdam, de brandweer, de omgevingsdienst en koepelorganisatie SIGRA wordt het convenant nu geoperationaliseerd. Hoe pakken ze het aan en wat zijn de eerste lessen?

In het convenant staan duidelijke afspraken over te behalen brandveiligheidsdoelen (goud, zilver of brons) en wanneer deze behaald moeten worden. Deze afspraken zijn omgezet naar concrete acties voor ziekenhuizen en zorginstellingen en worden nu in de praktijk doorgevoerd door de werkgroepen Cure en Care.

Care: een integrale aanpak bij het AMC

De werkgroep Cure is gestart bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam Zuidoost. De aftrap bestaat uit een integraal overleg over de brandveiligheid in het AMC met alle betrokken partijen op strategisch en operationeel niveau. Teamcaptain Leeyanne Dobben van de omgevingsdienst brengt de directeur veiligheid, de teammanager veiligheid en de operationeel verantwoordelijke van het AMC samen met de verantwoordelijke inspecteurs, de manager handhaving van de omgevingsdienst en de brandweer. Zij bespreken in een kick-off de risico’s die patiënten lopen bij brand in de 13 gebouwen en bepalen op basis daarvan de prioritering.

Vervolgens is een nulmeting verricht als startpunt voor een brandveiliger ziekenhuis. Belangrijk daarbij is het behouden van de integrale blik, met nieuwe overlegstructuren, nieuwe manieren van rapporteren (als je risicogestuurd besluit over de regels heen te kijken) en nieuwe afspraken met de 23 toezichthouders.

Naast het AMC zijn ook gesprekken met het Vrije Universiteit Ziekenhuis gestart. Zo worden belangrijke lessen geleerd bij het verwezenlijken van het convenant.

Cure: pilots bij 10 locaties van zorginstellingen

Teamcaptain Yvonne Muis van Gemeente Amsterdam zorgt op dit moment, in nauwe samenwerking met SIGRA en het preventienetwerk voor een voortvarende start van de werkgroep Cure. De eerste twee locaties die meedoen zijn HVO Querido in stadsdeel Oost en de Zonnehuisgroep in Zuid. Inmiddels lopen er ook gesprekken met Cordaan, AMSTA en READE over locaties in de overige stadsdelen.

Een organisatorische belangrijke stap is het samenstellen van de teams, want wie zitten er straks aan tafel namens de gemeente, de brandweer en de zorginstellingen? Hierna vinden net als bij Care kick-offs plaats per locatie. Hoewel geleerd kan worden van de eerste lessen bij Care kent dit natuurlijk een andere dynamiek dan bij de ziekenhuizen. Interessant is bijvoorbeeld het inrichten van een beslisstructuur voor de centrale en lokale organisaties van de instellingen. Een open houding en de gezamenlijke wil de instellingen brandveiliger te maken vormen hierin de sleutel tot succes.

Deel dit bericht