Terug naar nieuwsoverzicht

Webinar ‘Corona en Brandveiligheid’ #2

Wat gaat voor in deze tijden; coronaveiligheid of brandveiligheid…? Alleen al het stellen van de vraag maakt duidelijk dat er hier weinig te kiezen valt. Allebei verdienen ze alle aandacht. Ook al zit het één het ander soms in de weg. Door de corona-uitbraak zijn onderhoud, inspectie en/of certificering van de brandbeveiliging op veel locaties stil komen te liggen. Maar kan dat zomaar? Welke gevolgen heeft dit voor de brandveiligheid en wat betekent dit voor de inspectiecertificering? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft de meest gestelde vragen over dit onderwerp opgesomd en beantwoord. Want een tijdlang helemaal niets (kunnen) doen, heeft natuurlijk gevolgen. 

Coronamaatregelen, CCV-keurmerken en inspecties

•  De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kunnen effect hebben op CCV-keurmerken en inspectie volgens CCV-schema’s.
•  Certificatie- en inspectie-instellingen werken door. Een gezonde werkomgeving is eerste prioriteit. Daarom volgen de certificatie- en inspectie-instellingen de regels van het RIVM en de overheid. 
•  Uitstel van onderhoud en controles leidt tot een piek later dit jaar. Certificatie- en inspectie-instellingen willen dat zoveel mogelijk voorkomen.

De certificatie-instellingen streven ernaar om audits en product- en dienstgerichte beoordelingen zoveel mogelijk te laten doorgaan. Als een auditor niet ter plaatse kan komen, worden audits indien mogelijk op afstand uitgevoerd. Certificatie-instellingen noemen dit ‘remote auditing’. De accreditatie-instanties in Europa hebben daar regels voor opgesteld. Uw certificatie-instelling kan u informeren over wat dit voor uw situatie betekent. Als een onderhoudsbeurt of levering niet doorgaat wordt een ander object uitgekozen voor product- en dienstgerichte beoordelingen. 

De inspectie-instellingen voeren inspecties van brandbeveiliging zoveel mogelijk gewoon uit. In sommige gebouwen kan dat gemakkelijker dan in andere. Zo staan op dit moment veel gebouwen leeg omdat mensen thuiswerken (kantoren), ze vanwege overheidsmaatregelen niet mogen worden gebruikt (congrescentra, musea en scholen) of een geringe bezetting hebben (hotels).

Inspectie en onderhoud van brandbeveiliging in de zorg

Voor ziekenhuizen en zorginstellingen geldt dat alle mensinzet gericht is op beheersing van het coronavirus. Anderen dan zorgverleners krijgen geen toegang. Het uitvoeren van onderhoud of inspecties is momenteel niet de eerste prioriteit. Is een instelling niet toegankelijk voor mensen van buiten, dan moet de inspectie of het onderhoud worden uitgesteld of moet een alternatief gezocht worden. 

Gedurende de coronacrisis blijft brandveiligheid uiteraard een aandachtspunt van ziekenhuizen en zorginstellingen.

Vragen & antwoorden

Hieronder vind je de meest gestelde vragen en antwoorden. Voor overige vragen of meer informatie verwijzen we u naar de website van het CCV.  

Vanwege coronabesmettingsgevaar kan het onderhoudsbedrijf het onderhoud en de Technische Dienst de vereiste testen van de installatie niet doen. Welke gevolgen heeft dat?
Goed onderhoud en testen van de installatie waarborgen dat het systeem het doet als het nodig is. Uitstel van onderhoud en testen moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Binnen de aanbevelingen van het RIVM is het, mits goed georganiseerd, in veel gevallen mogelijk om onderhoud en beheer toch te blijven uitvoeren.

Vanwege coronabesmettingsgevaar is het onderhoud van mijn installatie niet uitgevoerd. Welke gevolgen heeft dat bij inspectie?
Goed beheer en onderhoud waarborgen dat het systeem het doet als het nodig is. Daarom kijkt de inspecteur ernaar. Als het onderhoud niet is gedaan, is dat in principe een afkeurpunt. Wel kan de inspecteur aangeven dat dit komt door coronamaatregelen.

Afkeur betekent dat er geen inspectiecertificaat kan worden afgegeven. Mogelijk voldoe je dan niet aan de eisen uit het Bouwbesluit, milieuvergunning of verzekeringscontract. In dat geval is het verstandig om contact op te nemen met het bevoegd gezag (de gemeente, de veiligheidsregio waar je gebouw staat) of de verzekeraar.

Vanwege coronabesmettingsgevaar kan de geplande inspectie van mijn installatie niet doorgaan. Welke gevolgen heeft dat? Wat moet ik doen?
Binnen de aanbevelingen van het RIVM is het, mits goed georganiseerd, in veel gevallen mogelijk om een inspectie toch te laten plaatsvinden. Uitstel van de inspectie kan betekenen dat de geldigheid van je inspectiecertificaat verloopt. Mogelijk voldoe je dan niet aan de eisen uit het Bouwbesluit, milieuvergunning of verzekeringscontract. In dat geval is het verstandig om contact op te nemen met het bevoegd gezag (de gemeente, de veiligheidsregio waar je gebouw staat) of de verzekeraar. Het helpt als er al een nieuwe inspectiedatum is gepland.

Vanwege coronabesmettingsgevaar heb ik de geplande vervolginspectie afgezegd. Een nieuwe datum kan ik nog niet geven. Gaat de inspectie-instelling straks een volledig nieuwe inspectie doen?
De inspecteur doet in principe een normale vervolginspectie, ook als de datum enige tijd wordt uitgesteld. De vervolginspectie is nodig voor de geldigheid van het inspectiecertificaat. Zonder inspectie krijg je misschien niet op tijd het volgende inspectiecertificaat. Als je huidige inspectiecertificaat is verlopen, kun je dus een tijdje zonder geldig inspectiecertificaat zitten. Mogelijk voldoe je dan niet aan de eisen uit het Bouwbesluit, milieuvergunning of verzekeringscontract. In dat geval is het verstandig om contact op te nemen met het bevoegd gezag (de gemeente, de veiligheidsregio waar je gebouw staat) of je verzekeraar.

NB: binnen de aanbevelingen van het RIVM is het, mits goed georganiseerd, in veel gevallen mogelijk om inspectie toch te laten plaatsvinden.

Wat gebeurt er als de inspecteur straks weer kan komen en ziet dat de beheerderstaken in april, mei en juni niet of te laat zijn uitgevoerd?
Wanneer de inspecteur kan vaststellen dat de beheerderstaken vóór die tijd goed zijn uitgevoerd en na de coronacrisis weer naar behoren zijn opgepakt, is dat in principe geen reden tot afkeur.

Vanwege coronabesmettingsgevaar kan het geplande onderhoud aan de kleine blusmiddelen en slanghaspels voorlopig niet plaatsvinden. Wat voor gevolgen heeft dat? Wat betekent het voor het inknippen van het onderhoudsetiket?
Onderhoud van de kleine blusmiddelen en de slanghaspels zorgt ervoor dat ze het doen als ze nodig zijn. Uitstel van onderhoud moet daarom zo veel mogelijk voorkomen worden. Door het uitstellen van onderhoud voldoe je mogelijk niet aan de eisen uit het Bouwbesluit, milieuvergunning of verzekeringscontract. In dat geval is het verstandig om contact op te nemen met het bevoegd gezag (de gemeente, de veiligheidsregio waar je gebouw staat) of de verzekeraar.

Het REOB-onderhoudsbedrijf knipt de onderhoudsstickers in op de datum van de onderhoudsbeurt.

NB: binnen de aanbevelingen van het RIVM is het, mits goed georganiseerd, in veel gevallen mogelijk om onderhoud toch uit te voeren.

Vanwege besmettingsgevaar krijg ik geen toegang tot het gebouw. Daardoor kunnen straks mogelijk geen, of alleen vertraagd, onderhoudscertificaten worden afgegeven. Hoe gaat de certificerende instelling hiermee om in relatie tot mijn certificatie als onderhouder?
Begrijpelijk dat je opdrachtgever de richtlijnen van de overheid en het RIVM volgt. De situatie is uitzonderlijk. Zodra het weer mogelijk is zorg je natuurlijk dat je het onderhoud alsnog gaat doen. Je probeert uiteraard om de onderhoudscyclus binnen de gestelde termijn af te ronden. Zoek samen met je opdrachtgever naar de mogelijkheid om, binnen de aanbevelingen van het RIVM, het onderhoud toch doorgang te laten vinden. In de gevallen waarin dat niet lukt, informeer je je certificerende instelling zo snel mogelijk. De certificerende instelling stemt de reactie af op de mogelijkheden die het certificatieschema en accreditatieregels bieden.

Hoe ga ik om met de Wzd ten tijde van het coronavirus?
VWS heeft hier een document over gemaakt. Dit document vindt u hier.

Hoe ga ik om met eventuele inspecties van brandmeldinstallaties (BMI)?
De coronacrisis heeft ook gevolgen voor het onderhoud en de inspecties van brandmeldinstallaties. Daar waar zorggebouwen ‘op slot’ zijn, kan vanzelfsprekend geen onderhoud of inspectie plaatsvinden en in het algemeen zal gelden dat dit momenteel geen (hoge) prioriteit heeft bij zorgorganisaties.

Het CCV (Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid) is verantwoordelijk voor de controleprocedures en heeft hierover gepubliceerd, met op verzoek van de VGN en van ActiZ een apart katern over de zorg. De kern is: Voor ziekenhuizen en zorginstellingen geldt dat alle mensinzet gericht is op beheersing van het coronavirus. Anderen dan zorgverleners krijgen geen toegang. Het uitvoeren van onderhoud of inspecties is momenteel niet de eerste prioriteit. Is een instelling niet toegankelijk voor mensen van buiten, dan moet de inspectie of het onderhoud worden uitgesteld of moet een alternatief gezocht worden. Gedurende de coronacrisis blijft (brand)veiligheid uiteraard een aandachtspunt van ziekenhuizen en zorginstellingen.

Wellicht is het verstandig om met de betreffende inspectie-instelling of het onderhoudsbedrijf concreet af te spreken wat de status is op dit moment (bijv. certificaat verloopt binnenkort en we spreken af dat er pas een herinspectie komt zodra dat weer mogelijk is als gevolg van nieuwe overheidsbesluiten). Bij conflicten hierover met de inspecterende instantie kunt u contact opnemen met Frits Mul (fmul@vgn.nl).

Hoe ga ik om met eventuele inspecties bij legionella?
De ILT (Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, verantwoordelijk voor de controle op legionella-preventie) heeft om te voorkomen dat op termijn een probleem kan ontstaan met legionellabesmettingen in de drinkwaterinstallaties het volgende geadviseerd: “Voor ziekenhuizen en zorginstellingen geldt dat alle mensinzet gericht is op beheersing van het coronavirus. Medewerkers van de waterleidingmaatschappijen die watermonsters moeten nemen, krijgen geen toegang en het uitvoeren van legionellapreventie (spoelen en metingen van temperatuur van drinkwater) is momenteel niet de eerste prioriteit van de zorginstellingeninstellingen. Is een instelling niet toegankelijk voor mensen van buiten, stel de reguliere bemonstering voor legionella of voor de meetprogramma’s dan uit tot later dit jaar of zoek naar alternatieven. Kijk naar mogelijkheden om het spoelen van weinig gebruikte tappunten toch uit te kunnen voeren. Ga in het uiterste geval over van een frequentie van wekelijks spoelen naar 2-wekelijks spoelen”. Het volledige bericht van de ILT vindt u hier. Bij conflicten hierover met de inspecterende instantie kunt u contact opnemen met Frits Mul (fmul@vgn.nl).

Mijn vraag staat er niet bij. Wat moet ik doen?
Ben je gebouwgebruiker/eigenaar? Vraag het je inspectie-instelling, installatie- of onderhoudsbedrijf. Ben je installatie- of onderhoudsbedrijf, vraag het je certificatie-instelling. Ben je certificatie- of inspectie-instelling, bespreek het met je collega’s en met het CCV.

Deel dit bericht