Terug naar nieuwsoverzicht

Terugblik op congres De Zorg Brandveilig

Op maandag 26 juni organiseerde De Zorg Brandveilig het eerste gelijknamige congres. In de toepasselijke setting van het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem volgden ruim 200 professionals uit verschillende zorgbranches een afwisselend programma over de risicogestuurde aanpak van brandveiligheid in de zorg. Aan de hand van het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid kregen congresbezoekers handvatten om de veiligheid in hun organisaties naar een nog hoger niveau te tillen.

Voldoen aan wet- en regelgeving leidt voor zorgaanbieders vaak niet tot voldoende brandveiligheid, omdat cliënten of patiënten bij een calamiteit vaak niet in staat zijn om een ruimte of gebouw zelfstandig te verlaten. Bijvoorbeeld omdat ze zich fysiek niet kunnen verplaatsen, omdat ze uit angst niet in staat zijn te handelen of omdat ze de noodzaak van een ontruiming niet begrijpen. Bovendien kunnen cliënten bijvoorbeeld vanuit hun ziektebeeld een groter risico op het ontstaan van brand vormen. Het is de taak van een zorgaanbieder om vanuit deze kennis een veilige omgeving te bieden. Volgens de meest actuele inzichten is een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid daarbij het meest effectief.

Omslag van regelgericht naar risicogestuurd

Tijdens een plenaire opening voor de ruim 200 congresbezoekers benadrukten Hilda Raasing (Brandweer Nederland), Jan van Egmond (ministerie van VWS) en Johan van der Spek (Brancheorganisaties Zorg) dan ook het belang van de omslag van een regelgerichte naar een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid in de zorg. In vijf uiteenlopende parallelsessies en tijdens een expertronde met meer dan twintig exposanten kwamen vervolgens aan de hand van het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid alle aspecten van de risicogestuurde aanpak – in theorie en praktijk – aan bod. Ook gaven meer dan 20 exposanten een inkijkje in hun expertise op het gebied van brandpreventie en –bestrijding. Voldoende kennisdeling, informatie en netwerkmogelijkheden om daarna in de eigen praktijk aan de slag te gaan.

Congres gemist of alles nog eens nalezen? Alle presentaties zijn hier te downloaden

Voorlichtingsmaterialen Ik maak de zorg brandveilig

Vanwege de grote rol die menselijk handelen speelt in het voorkomen van en het beperken van de effecten van brand heeft De Zorg Brandveilig een reeks aan voorlichtingsmaterialen ontwikkeld die tijdens het congres zijn gelanceerd. Onder de noemer ‘Ik maak de zorg brandveilig’ is een grote verzameling aan tips voor medewerkers, cliënten en patiënten beschikbaar. Aan bod komen dertien herkenbare thema’s als roken, koken, veilig vluchten en oefenen. Alle materialen zijn kosteloos beschikbaar op www.ikmaakdezorgbrandveilig.nl.

Deel dit bericht