Terug naar nieuwsoverzicht

Protocol voor corona-proof BHV cursussen

NIBHV, Het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de NRR en de BVBN hebben een gezamenlijk protocol opgesteld om BHV-, EHBO-, reanimatie- en overige veiligheidscursussen te kunnen geven in de nieuwe anderhalvemetermaatschappij. Het protocol stelt een kader op hoofdlijnen waaraan opleidingsinstituten en instructeurs zich conformeren, maar waarbij zij zelf verantwoordelijk blijven voor de inhoudelijke uitwerking op detailniveau. Aan de hand van dit protocol kunt u zich een goed beeld vormen van hoe de BHV-trainingen ook voor en/of binnen uw zorgorganisatie doorgang kunnen vinden. 

Belangrijk uitgangspunt van het protocol is dat alle eisen met betrekking tot de toets en eindtermen van certificerende instellingen binnen de branche van BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen van kracht blijven. De veiligheid van cursisten en personeel te allen tijde voorop. De focus van dit protocol is gericht op hygiëne- en veiligheidsmaatregelen rondom Covid-19. Daarbij is het goed om te weten dat opleidingsinstituten (en zorginstellingen, indien cursussen intern worden geregeld) zelf verantwoordelijk zijn voor het opvolgen van de richtlijnen RIVM, veiligheidsregio’s en gemeenten.

Richtlijnen op diverse onderdelen

Het protocol biedt opleidingsinstituten en instructeurs handvatten om een praktijkcursus doorgang te laten vinden met richtlijnen voor:
1. Gedragsregels social distancing en hygiëne;
2. Aanwezigheid op de cursuslocatie;
3. Pauzes en catering;
4. Schoonmaak;
5. Leermiddelen en lesinhoud;
6. In-company cursussen.

Corona-verantwoordelijke per opleidingsinsituut

Ieder opleidingsinstituut stelt iemand aan die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het protocol en dus op de juiste wijze geven van de BHV-trainingen. Deze persoon is verantwoordelijk voor:

• De veiligheids- en hygiënemaatregelen binnen de organisatie;
• Het (zo nodig) opstellen van interne procedures voor de inhoudelijke uitwerking op detailniveau;
• Het toezicht op de naleving van het protocol en de interne procedures.

Opleidingsinstituten zijn zelf verantwoordelijk voor het afnemen van een intake checklist en het uitvoeren van een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA).

Bekijk hier zelf het protocol 

Het protocol is een praktisch en overzichtelijk document van slechts acht pagina’s. Het geeft u snel meer zicht op de (on-)mogelijkheden voor BHV-training binnen uw eigen organisatie. We adviseren u dan ook van harte om het protocol kort door te nemen. U vindt het hier

Deel dit bericht