Terug naar nieuwsoverzicht

Monitoringsinstrument Geen Nood Bij Brand; voor en door de zorg

Bij zorginstellingen is steeds meer aandacht voor brandveiligheid. Leidinggevenden, medewerkers en bewoners zijn zich echter nog niet altijd bewust van de risico’s op brand. Denk aan kennis over vluchtwegen en risico op brand door brandende kaarsen of gebruik van sigaretten. Het versterken van de Brandveiligheidscultuur is daarom een belangrijk thema bij zorginstellingen. Het gratis monitoringsinstrument ‘Geen Nood Bij Brand’ geeft zorginstellingen inzicht in de brandveiligheidscultuur en –beleving en stimuleert om samen met de brandweer te werken aan de brandveiligheid.

“Want afspraken werken vaak beter dan regels”

Zorginstellingen en Brandweer Nederland werken al samen aan brandveiligheid. Met ‘Geen Nood Bij Brand’ wordt extra aandacht gegeven aan de continuïteit van de brandveiligheid binnen de zorginstelling. Het monitoringsinstrument bevat vragenlijsten voor management en medewerkers in de zorg en voor personen die zorg ontvangen. In de vragenlijst wordt ingegaan op de vijf thema’s gedrag, kennis, organisatie, risicoperceptie en eigen inschatting. Het adviesrapport dat de zorgorganisatie naar aanleiding van het invullen van de vragenlijsten ontvangt, kan vervolgens bij uitstek gebruikt worden om bijvoorbeeld samen met de brandweer de knelpunten ten aanzien van de brandveiligheidscultuur binnen de zorgorganisatie verder te verkennen en hiervoor oplossingen te zoeken. Op deze manier werken zorginstellingen gericht aan verbetering van de brandveiligheidscultuur en houden de voortgang ook goed bij.

Het instrument is in opdracht van Brandweer Nederland ontwikkeld, met financiële ondersteuning van het ministerie van Veiligheid en Justitie, door VeiligheidNL in samenwerking met KMO Solutions en met de brancheorganisaties in de zorg (ActiZ, GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland). De monitor is gratis beschikbaar en bruikbaar voor alle typen zorginstellingen, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor mensen met een beperking.

Heeft u interesse in het monitoringsinstrument? Met deze link http://www.kmosolutions.nl/gnbb kunt u zich aanmelden. Heeft u opmerkingen of vragen over het monitoringsinstrument, neem dan contact op met:

VeiligheidNL
Karin Klein Wolt / Malou Eilering
Postbus 75169
1070 AD Amsterdam
Tel: 020 – 5114511
www.veiligheid.nl

KMO Solutions BV
Bert Kerseboom / Marcel van Loon
info@kmosolutions.nl
Postbus 548
7300 AM Apeldoorn
Tel: 055-5383400
www.kmosolutions.nl

Deel dit bericht