Terug naar nieuwsoverzicht

Bijzondere regionale samenwerking maakt de zorg brandveiliger

Burgemeester Van der Laan, brandweercommandant Leen Schaap en bestuurder van het BovenIJ ziekenhuis Edwin van der Meer tekenden op 19 september 2016 het convenant ’brandveiligheid in de zorg’ tijdens een feestelijke bijeenkomst in het stadhuis van Amsterdam. Met het tekenen van het convenant geven de bestuurders van zorginstellingen en het bevoegd gezag aan dat zij de brandveiligheid van zorglocaties zeer belangrijk vinden. Gezamenlijk spraken zij de intentie uit om de brandveiligheid in de zorg regionaal te verbeteren. De samenwerking is de eerste stap om in de zorg op brandrisico’s te sturen in plaats van alleen de wet- en regelgeving te volgen.

Commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland Leen Schaap: ‘Wij zien ook dat je soms iets anders moet vragen dan wat de wet voorschrijft zoals betere compartimentering, het verhogen van het veiligheidsbewustzijn bij de medewerkers en voldoende en goed getrainde BHV-ers, zowel overdag als in de nacht.’

Voorzitter van de Raad van Bestuur van het BovenIJ ziekenhuis Edwin van der Meer: ‘Zorgorganisaties leveren kwalitatief goede zorg in een veilige omgeving voor patiënten, cliënten, medewerkers en bezoekers. Het integraal aanpakken van brandveiligheid is daar onlosmakelijk mee verbonden.’

Voldoen aan wettelijke normen is niet genoeg om in de zorg de brandveiligheid te garanderen. Dit was de bittere conclusie van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) na de brand bij GGZ-instelling Rivierduinen op zaterdagavond 12 maart 2011. Duidelijk werd dat er meer nodig is om de zorg, met haar diverse populatie en bijzondere gebouwen, structureel brandveilig te maken.

In de regio Amsterdam is toen het Regionaal Preventienetwerk Brandveiligheid in de zorg opgericht. Dit netwerk verenigt de ziekenhuizen en andere zorgaanbieders onder de vlag van SIGRA met Brandweer Amsterdam-Amstelland, GHOR en de gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de stadsdelen en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De brancheorganisaties Zorg (BoZ), Brandweer Nederland verenigd met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het programma Naar Betere Brandveiligheid in de Zorg (NBBZ) zijn de laatste partners in deze brede en unieke samenwerking.

Deel dit bericht