Terug naar nieuwsoverzicht

Amsterdam pakt brandveiligheid samen aan

Samenwerken aan een cultuurverandering van regelgericht naar risicogestuurd denken over brandveiligheid is speerpunt geworden in de regio Amsterdam. Het Regionaal Preventienetwerk Brandveiligheid in de zorg verenigt zorgaanbieders in de care en cure onder de vlag van SIGRA met Brandweer Amsterdam-Amstelland, GHOR en de gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de stadsdelen en de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Samen tillen zij de brandveiligheid in de ziekenhuizen en zorginstellingen naar een hoger niveau. “Het is gewoon heel slim om andere mensen over je schouder mee te laten kijken.”

Robert Thijssen, senior beleidsmedewerker van koepelorganisatie SIGRA: “In de gezondheidszorg hebben we veel te maken met mensen die verminderd zelfredzaam zijn of brandgevaarlijk gedrag vertonen. Regelgeving is niet voldoende effectief, we moeten kijken naar waar de risico’s zitten en daar maatwerk voor leveren.” Het netwerk aan organisaties heeft afgelopen twee jaar een pilotplan opgesteld en uitgevoerd dat de brandveiligheid in ziekenhuizen en zorginstellingen vergroot.

Veiligheidsbewustzijn

Robert Thijssen: “Een van de verbeterpunten is het vergroten van veiligheidsbewustzijn onder medewerkers in de zorg. Het oefenen van ontruimen helpt, maar het kan ook creatiever. Zonnehuis Westwijk heeft bijvoorbeeld een laagdrempelig filmpje door medewerkers zelf laten maken.” Harry Rubens, voorzitter van de cliëntenraad neemt de kijker in vier minuten op geheel eigen wijze mee langs risicovolle situaties, zoals roken en verkeerd gebruik van stekkerdozen. Door de ludieke en herkenbare toon waarop Harry de kijker aanspreekt, valt het filmpje op en komt het gesprek over veiligheid op gang. “Als mensen Harry nu zien lopen, denken ze gelijk aan brandveiligheid.”

https://youtube.com/watch?v=YqkM6E0rDW4

Convenant

Een belangrijke stap in de regionale samenwerking was het tekenen van een convenant in het najaar van 2016. Het BovenIJ ziekenhuis is een van de ondertekenaars. “Ook wij vinden al jaren dat het voldoen aan wetgeving niet genoeg is”, aldus Kees van Hesteren verantwoordelijk voor o.a. de brandveiligheid in het BovenIJ ziekenhuis. “In de praktijk blijkt dat we meer moeten doen om een hogere mate van brandveiligheid te kunnen bieden aan onze patiënten, bezoekers en medewerkers.”

Integrale veiligheid

Het BovenIJ ziekenhuis heeft de afgelopen jaren dan ook veel stappen gezet om te komen tot een brandveiligheidsaanpak als onderdeel van integrale veiligheid. Kees van Hesteren: “Brandveiligheid staat niet op zich, het heeft heel veel raakvlakken met allerlei andere vormen van veiligheid. Vanuit vijftien veiligheidsgebieden hebben we alle wetgeving bekeken. Daarbovenop hebben we per veiligheidsgebied een complete risicoanalyse gedaan. Dat hebben we allemaal omgezet in te nemen maatregelen en per maatregel leggen we in een softwaresysteem vast wie waarvoor verantwoordelijk is. En elk jaar controleren we per maatregel of het voor elkaar is.”

Voor het BovenIJ ziekenhuis heeft deelnemen aan het convenant toch grote voordelen. “De grote vraag in veiligheidsland is altijd: ‘Wat weten we nog niet?’ Je doet alles wat je redelijkerwijs kunt voorzien, maar wat kun je niet voorzien? Dat is voor ons de grote winst van het convenant, dat er nu mensen over onze schouders meekijken. Van andere zorginstellingen, vanuit de omgevingsdienst, ook vanuit de brandweer. Hoe meer mensen meedenken, hoe beter het voor ons is. En wij kijken weer bij andere zorginstellingen mee, we leren van elkaar, ook van elkaars fouten. Ik denk dat dat een heel belangrijke toevoeging is.”

Enthousiast

De samenwerking in Groot Amsterdam loopt nog zeker een aantal jaren. Robert Thijssen: “Iedereen is enthousiast en we gaan zeker nog verder met samenwerken en kennisdelen. Het pilotplan van het convenant verder uitvoeren, samen sturen op risico’s, nadenken over gelijkwaardige oplossingen, er valt nog veel samen te bereiken.”

Deel dit bericht