Terug naar nieuwsoverzicht

Uitnodiging voor bijeenkomsten ‘Risicogestuurde Brandveiligheid in de Praktijk’

Voor een goede risicogestuurde aanpak van brandveiligheid is inzicht nodig in alle risico’s, op basis waarvan vervolgens afgewogen keuzes gemaakt moeten worden voor maatregelen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? In november organiseert De Zorg Brandveilig twee inspirerende bijeenkomsten bij GGZ Rivierduinen en UMC Utrecht waar uitgebreid wordt toegelicht hoe deze organisaties hun brandveiligheidsbeleid hebben vormgegeven. Een bijzonder kijkje in de keuken waarvoor u zich nu gratis kunt inschrijven.

Meest effectieve aanpak

Alleen voldoen aan wet- en regelgeving – dus werken volgens de regelgerichte methode – is voor zorgorganisaties vaak niet voldoende om bij brand de veiligheid van alle aanwezigen te kunnen garanderen, omdat het Bouwbesluit geen speciale aandacht heeft voor de risico’s die niet- of verminderd-zelfredzame cliënten en patiënten met zich meebrengen. Volgens de meest actuele inzichten is de risicogestuurde aanpak het meest effectief in het voorkomen van brand en het verminderen van de effecten ervan. Dus ook in het voorkomen van slachtoffers.

Cure en care

Tijdens twee interactieve bijeenkomsten hoort u van gastsprekers uit de praktijk hoe GGZ Rivierduinen en UMC Utrecht daarmee omgaan. De bijeenkomst bij GGZ Rivierduinen op 17 november is voornamelijk interessant voor iedereen die werkt in de ‘care’. Op de agenda staan onderwerpen als risicoprofielen, realistische scenario’s, het WAR-systeem en risico’s inventariseren aan de hand van het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid.

De bijeenkomst bij UMC Utrecht op 24 november is vooral gericht op professionals die werken in de ‘cure’. Meerdere sprekers en een rondleiding laten u kennismaken met het Integraal Plan Brandveiligheidsbeleid van UMC Utrecht, het keuzeproces voor een watermistsysteem, de bedrijfsbrandweer en het eigen trainingscentrum.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen die werkzaam is in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, umc’s en revalidatiecentra. Het programma is vooral interessant voor iedereen die betrokken is bij het thema brandveiligheid in zijn organisatie, zoals bestuurders, arbo-coördinatoren, facilitair managers, medewerkers vastgoed, BHV-verantwoordelijken, zorgmanagers en locatieverantwoordelijken. 

Deel dit bericht