Terug naar nieuwsoverzicht

Uitnodiging Bestuurlijke Masterclass Risicogestuurde Brandveiligheid

Bij het bieden van een veilige omgeving aan cliënten en patiënten hoort een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Alle neuzen staan dezelfde kant op, of het nu gaat om de Rijksoverheid, om Brandweer Nederland, of om uw eigen brancheorganisaties: iedereen steunt een zogenoemde ‘risicogestuurde aanpak’ van brandveiligheid. Die aanpak gaat verder dan het voldoen aan wet- en regelgeving en levert een integraal inzicht in risico’s en risicofactoren op, op basis waarvan maatregelen op maat kunnen worden genomen. Maar wat betekent dit precies voor u en voor uw organisatie? En staan de neuzen nog steeds dezelfde kant op wanneer u duidelijke keuzes maakt? Daarover gaat de bestuurlijke masterclass ‘Risicogestuurde brandveiligheid’ op 1 februari 2017.

Sleutelrol

Als bestuurder heeft u een sleutelrol bij het bieden van een veilige omgeving aan cliënten en patiënten. Daar hoort een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid bij. Maar durft u te prioriteren en uw middelen gericht in te zetten op de belangrijkste risico’s? U bent verantwoordelijk: bent u bereid te staan voor uw keuzes, gebaseerd op een inschatting van reële risico’s? Of voelt u zich meer vertrouwd bij het voldoen aan regels en vinklijstjes?

Masterclass voor bestuurders

Op 1 februari 2017 organiseert De Zorg Brandveilig een inspirerende Bestuurlijke masterclass ‘Risicogestuurde brandveiligheid’. Hier ziet u op welke wijze het wettelijk kader ruimte biedt voor het maken van keuzes op basis van een inschatting van risico’s. U hoort waarom het voldoen aan regels niet voldoende is en krijgt handvatten aangereikt voor het richting geven aan risicogestuurde brandveiligheid in uw organisatie. Vanuit uw positie en verantwoordelijkheid als bestuurder, in uw relatie tot toezichthouders en ketenpartners en in de borging in uw eigen organisatie. Kortom, deze masterclass biedt u handvatten voor het uitdragen, uitleggen en borgen van risicogestuurde brandveiligheid.

Programmaonderdelen

Redelijke brandveiligheid: er kan meer voor minder?
Prof. dr. Ira Helsloot – hoogleraar Besturen van Veiligheid. Radboud Universiteit Nijmegen

Verantwoorde brandveiligheidszorg: van regels naar restrisico
Wim Verboom – hoofdofficier van Dienst en Teammanager Risicobeheersing en Externe veiligheid Brandweer Gelderland-Midden

Omgaan met bestuurlijke dilemma’s bij risicogestuurde brandveiligheid
Nico Kaptein – manager afdeling Onderzoek en Advies. COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Borging: integrale brandveiligheid als estafette
Peter Schut AIFireE CCP – expert integrale veiligheid, zelfredzaamheid en informatievoorziening Octaaf Adviesgroep

Informatie en inschrijven

De bestuurlijke masterclass ‘Risicogestuurde brandveiligheid’ vindt plaats op woensdag 1 februari van 14:30 tot 18:30 uur bij Meander Medisch Centrum te Amersfoort. De masterclass is toegankelijk voor bestuurders en directeuren in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, UMC’s en revalidatiecentra. Kosten voor de masterclass zijn 175,- euro ex btw. U dient zich wel vooraf in te schrijven via s.heijkoop-vanderveur@cot.nl of 010-4488332.

De Zorg Brandveilig

De bestuurlijke masterclass ‘Risicogestuurde brandveiligheid’ is een onderdeel van programma De Zorg Brandveilig, een initiatief van Brandweer Nederland en ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in Brancheorganisaties Zorg (BoZ).

Deel dit bericht