Ochtendprogramma

Plenair programma
Zaal: Albatros

Brandveiligheid in de zorg – Lieuwe de Witte (09:45 – 10:15)
Lieuwe de Witte, Lector brandveiligheidskunde bij het NIPV, verzorgt de openingspresentatie van het congres. Hij zal vanuit zijn perspectief een aantal zorgpunten en uitdagingen delen op het gebied van brandveiligheid in de zorg. Hij zal ingaan op de vraag: hoeveel tijd wilt u als zorginstelling hebben voor een ontruiming in plaats van hoeveel tijd is er nodig? Door zelf de regie te pakken kunnen zorginstellingen meer in control komen over het complexe dossier. Daarnaast gaat Lieuwe in op vragen als: is er zorgbreed wel voldoende inzicht in de hulpvraag bij brand en welke voorzieningen daar bij horen? En leunen we misschien wel onterecht teveel op bedrijfshulpverlening als oplossing voor gebouwen met gebrekkige voorzieningen?

Liftgebruik bijbrand – Susan Eggink Eilander (10:15 – 10.45)
De mogelijkheden om mensen in hun eigen woning te verzorgen zijn in de afgelopen jaren enorm toegenomen en zullen verder toenemen. Echter, de gebouwde omgeving waarin deze verandering zich afspeelt, verandert niet in dezelfde mate en op hetzelfde tempo mee. Mensen die de trap niet kunnen gebruiken als vluchtroute, verdienen dus een andere veilige route naar buiten. In 2021 heeft Antea Group onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een gewone lift te gebruiken bij brand. In deze lezing deelt Susan Eggink-Eilander de resultaten van het onderzoek en geeft ze praktische handvatten om een transitie te kunnen starten.

Stay-in-place – Ruud van Liempd (11:15 – 11:45)
Niet vluchten bij brand, maar brand bestrijden terwijl cliënten/patiënten nog in het gebouw aanwezig zijn. Stay-in-place is een concept wat de afgelopen jaren steeds meer genoemd werd. In 2022 publiceerde het NIPV een onderzoek over voorzieningen voor vluchtveiligheid en stay-in-place. De Zorg Brandveilig schreef ook een whitepaper over stay-in-place in de zorg. Ruud van Liempd, onderzoeker bij het NIPV zal op het congres een lezing geven over demogelijkheden en onmogelijkheden van stay-in-place bij zorginstellingen. 

Paneldiscussie (11:45 – 12:15)
In een discussieronde met Lieuwe, Susan en Ruud worden vragen uit het publiek over de lezingen en het thema beantwoord.