Middagprogramma

Programma parallelsessies
Zalen: divers

Sessie 1 Workshop: “Ik heb vannacht de wacht”; navigeren door de uitdagingen van nachtelijke BHV-taken in de zorg – Paul Toonen
Paul zal de unieke uitdagingen bespreken die zich voordoen tijdens de nachtdienst voor zorgmedewerkers met BHV-taken. Dit omvat zowel fysieke als mentale uitdagingen, evenals de impact van deze uitdagingen op de zorgverlening. Deelnemers leren effectieve strategieën en technieken om deze uitdagingen aan te pakken. Paul zal praktische tips en adviezen delen die u kunt toepassen in uw eigen praktijk. De workshop zal ook interactieve sessies bevatten waarin u de gelegenheid krijgt om uw eigen ervaringen te delen en te leren van uw collega’s.

Vooral interessant voor: Gehandicaptenzorg, GGZ, Verpleeg en Thuiszorg, Ziekenhuizen en Revalidatie. 

Sessie 2 Masterclass: Hoe je menselijk gedrag meeneemt bij het maken van het bedrijfsnoodplan – Monika Jansen
In deze workshop gaat Monika in op wat een bedrijfsnoodplan en een ontruimingsplan is, wanneer je het nodig hebt en wat in hoort te staan. Hierbij gaan we de verdieping in op de bijzondere situaties waar je rekening mee moet houden. Wat zijn bijvoorbeeld de uitdagingen in een bedrijfsverzamelpand? En wat zijn de uitdagingen bij een ontruiming van cliënten met onvoorspelbaar gedrag of cliënten die bedlegerig zijn? En hoe gaan we om met aanleunwoningen?

Vooral interessant voor: Gehandicaptenzorg, GGZ, Verpleeg en Thuiszorg, Ziekenhuizen en Revalidatie. 

Sessie 3 Casus: Van regelgericht naar risicogestuurd bij het UMCU – Bonne van de Dijk en Sjaak Anema
Het UMC Utrecht heeft voor haar bouw- en verbouwwerkzaamheden een document ‘Ontwerpkaders brandveiligheid’ gemaakt. De inhoud van dit document is beschreven vanuit de doelstelling: ‘van Regelgericht naar Risicogestuurd’. In deze parallelsessie zal het UMC Utrecht vertellen over de weg naar deze ontwerpkaders en wat dit betekent voor bouw- en verbouwwerkzaamheden. Zo wordt ingegaan op de negen werkomgevingen die in het UMC gedefinieerd zijn die ieder vanuit een eigen risicobenadering (scenario’s) worden beoordeeld op brandveiligheid. De uitwerking van dit document is in nauwe samenwerking met de Regionale Brandweer van de Veiligheidsregio Utrecht, de gemeente Utrecht, de afdeling Gebouwen en Inrichting en het cluster Veilige Werkomgeving van het UMCU gedaan. Omdat alle partijen hebben ingestemd met de inhoud, levert dit voor het UMCU, zowel in de voorbereidende besprekingen van een bouwproject als bij de uiteindelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning, een versnelling op van het totale proces.

Vooral interessant voor: Ziekenhuizen en Revalidatie. 

Sessie 4 Workshop: Zelfstandig wonen: een veiligheidszorg en een verantwoordelijkheid – René Hagen
Door de vergrijzing, het sluiten van verzorgingstehuizen en beperkte plaatsen in verpleegtehuizen wonen steeds meer mensen zelfstandig die voor hun dagelijkse handelingen zoals eten, wassen en aankleden, afhankelijk zijn van zorg van buitenaf. Maar bij brand wordt er vanuit gegaan dat deze mensen zichzelf in veiligheid kunnen brengen. De praktijk leert echter anders. Ruim de helft van alle doden en gewonden bij brand zijn zelfstandig wonende ouderen. En zelfstandig wonen ontslaat verhuurders als zorginstellingen en corporaties niet van hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de veiligheid van deze bewoners. In deze workshop wordt ingegaan op de problematiek van deze zelfstandig wonende minder zelfredzamen ten aanzien van de risico’s op en bij brand, en de (on)mogelijkheden van het veilig vluchten. Vanuit de kennis die inmiddels is opgedaan uit de praktijk, maar ook uit wetenschappelijk en praktijkonderzoek worden oplossingen aangedragen. Heikele thema’s zoals het plaatsen van scootmobielen in gangen en het gebruik van liften bij brand worden besproken. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om hun praktijksituatie te delen tijdens de workshop.

Vooral interessant voor: Gehandicaptenzorg, GGZ, Verpleeg en Thuiszorg

Sessie 5 Workshop: Ontruimen met artikel 7.11a Bouwbesluit 2012 – Bob Heukels en Karl Stügsen
In deze workshop wordt duidelijk dat met toepassing van artikel 7.11a de wijze van ontruimen vanuit een risicogerichte benadering kan worden vormgegeven. Daarbij spelen de relevante kenmerken uit het kenmerkenschema een rol en is het aan de zorginstelling om keuzes te maken: keuzes die vragen om afstemming met het bevoegd gezag en de Brandweerorganisatie.

Vooral interessant voor: Gehandicaptenzorg, GGZ, Verpleeg en Thuiszorg, Ziekenhuizen en Revalidatie.

Sessie 6 Presentatie: Meerwaarde van blusinstallaties – Sebas Jellema
In een informatieve presentatie wordt de bijdrage van automatische blusinstallaties op de integrale brandveiligheid in de zorgomgeving toegelicht. We maken inzichtelijk hoe je een economische onderbouwing voor de toepassing van automatische blusinstallaties maakt en hoe je het rendement (return on investment) berekend. Als laatste is de directe invloed van automatische blusinstallaties tot conventionele voorzieningen (BIO) en het effect op de ontruiming (7.11a).

Vooral interessant voor: Gehandicaptenzorg, GGZ, Verpleeg en Thuiszorg, Ziekenhuizen en Revalidatie. 

Sessie 7 Presentatie: Meerwaarde van bouwkundige maatregelen – Richard Snel
Als zorginstelling wilt u natuurlijk in-control zijn over de bouwkundige brandveiligheid van uw gebouwen. Wat kunt u dan al zelf doen en wat heeft effect? Daarnaast gaat per 1 januari de nieuwe omgevingswet in. Rook wordt bijvoorbeeld steeds belangrijker, waarom eigenlijk? En wat betekent dit eigenlijk voor u bijbestaande bouw en nieuwbouw? BBN praat u graag bij in deze informatieve workshop. Meld u aan voor deze sessie en ontvang gratis het boek Essentiële Controlepunten Brandveiligheid van de BBN: Een handleiding voor bouwkundige brandveiligheid.

Vooral interessant voor: Gehandicaptenzorg, GGZ, Verpleeg en Thuiszorg, Ziekenhuizen en Revalidatie. 

Sessie 8 Presentatie: GGZ Rookvrij – Anton van Balkom
Roken is ongezond, maar ook één van de grootste oorzaken van brand. Al jaren zijn er daarom allerlei initiatieven voor een rookvrije zorg. Het rookvrij maken van de zorg is veel meer dan het aanbieden van een stoppen- met-roken-behandeling voor patiënten en werknemers. Anton van Balkom is de aanjager rookvrije zorg bij de Nederlandse GGZ en Verslavingskunde Nederlanden geeft een presentatie over de acht pijlers van de rookvrije zorg en hoe deze ook voor adviseurs veiligheid relevant zijn.

Vooral interessant voor: Gehandicaptenzorg, GGZ, Verpleeg en Thuiszorg, Ziekenhuizen en Revalidatie. 

Sessie 9 Film en presentatie: Voorlichtingsfilm van Brandmelding tot Ontruiming – Iwan Schaap
Bij oefeningen en incidenten bleek regelmatig dat BHV-teams van zorginstellingen en de brandweer soms moeizaam communiceren. Als partijen niet weten wat ze van elkaar kunnen verwachten, kan dat leiden tot onnodige vertraging. Daarom namen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en zorginstellingen Evean en Zorgcirkel het initiatief voor het ontwikkelen van een korte instructiefilm. Het NiBHV, het landelijke kennisinstituut voor BHV-onderwijs, was betrokken bij het script. Ook Brandweer Nederland en de ‘De Zorg Brandveilig’ staan achter het initiatief. Tijdens het congres zal Iwan Schaap de film tonen en er een aanvullende presentatie over geven.

Vooral interessant voor: Gehandicaptenzorg, GGZ, Verpleeg en Thuiszorg, Revalidatie. 

Sessie 10 Gebruikerssessies: Brandwijzer – Peter Schut
BrandWijzer is een product van De Zorg Brandveilig. Het is een online applicatie om integraal risico’s in te schatten en de samenhang en impact van maatregelen af te wegen. Zo komt u tot afgewogen keuzes in het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen ervan. Peter Schut organiseert gebruikerssessies tijdens dit congres waarbij u ‘live’ situaties met hem kunt invullen in Brandwijzer. Ook zal Peter samen met de deelnemers de diepte ingaan op het resultaat.

Vooral interessant voor: Gehandicaptenzorg, GGZ, Verpleeg en Thuiszorg, Revalidatie.

U ontvangt per email een link naar de website waar u uw voorkeur kunt doorgeven. Heeft u zich wel aangemeld voor het congres, maar nog geen voorkeurlink ontvangen? Neem dan contact op met de congresorganisatie