Terug naar kennisbank

Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid

Het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid is het nieuwste model voor een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid in de zorg. In het stuurwiel is de samenhang tussen risicogebieden en maatregelen weergegeven. Het is een verbreding van de bekende BIO-methode, dat staat voor Bouw, Installatie en Organisatie (soms BIOC, waarbij C voor Cultuur staat).
 
Het omvat de volgende aandachtsgebieden:

  • Gebouw & inventaris
  • Installatie & techniek
  • Organisatie & beleid
  • Omgeving & derden
  • Medewerkers & gedrag
  • Cliënt & patiënt 

Kijken naar alle mogelijk risico’s

U kijkt met een risicogestuurde aanpak naar alle mogelijke risico’s en risicofactoren die samenhangen met het ontstaan en de effecten van brand en vertaalt die naar eigen beleid en maatregelen op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch vlak. Risico’s vindt u niet alleen in het gebouw en de installaties, maar ook in het gebruik ervan, waarbij cliënt-/patiëntkenmerken en -gedrag, medewerkers, andere aanwezigen en de omgeving belangrijke factoren zijn.
 
Het uitgangspunt is dat risico’s zijn in te schatten, af te wegen en te beperken. Door bewust met de risico-inventarisatie om te gaan, is dit in een proces te sturen en kunnen de ingezette maatregelen worden geëvalueerd op de bruikbare toepassing ervan. Het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid maakt mogelijke risico’s en maatregelen inzichtelijk.

Het stuurwiel in de praktijk

U kunt het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid gebruiken om een eerste diagnose te maken van de brandveiligheidsaanpak in uw organisatie. Aan de hand van het model kunt u inschatten of er in het beleid aandacht is voor alle zes de onderdelen, waar eventuele risico’s zitten en welke maatregelen mogelijk zijn.
 
Ook kunt u het model gebruiken om een idee te krijgen van gelijkwaardige alternatieven. De inzet van bijvoorbeeld meer technische voorzieningen kan leiden tot minder bouwkundige of organisatorische maatregelen. De balans tussen de zes onderdelen van het stuurwiel verandert daardoor.
 
Het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid is ontwikkeld door De Zorg Brandveilig en gebaseerd op het Stuurwiel Integrale Brandveiligheid in de Zorg van het COT.

Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid (pdf)

Kenmerken

Interessant voor:  Geestelijke gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg, UMC’s, VVT, Ziekenhuizen

Type document: Instrument

Aandachtsgebieden: Organisatie & beleid, Installatie & techniek, Gebouw & inventaris, Cliënt & patiënt, Medewerkers & gedrag, Omgeving & derden

Jaar van publicatie: 2015 of later

Bron: De Zorg Brandveilig