Terug naar kennisbank

Infoblad De keuze voor automatische blusinstallaties

De toepassing van een automatische brandblusinstallatie als brandveiligheidsmaatregel is in de zorg niet verplicht volgens wet- en regelgeving en wordt daarom niet vaak in overweging genomen. Maar automatische blusinstallaties kunnen wel een gelijkwaardig alternatief zijn voor andere maatregelen, zo blijkt uit onderzoek van Crisislab. Dit document is gebaseerd op dat onderzoek en gaat over de bijdrage die dergelijke installaties kunnen leveren aan brandveiligheid in de zorg.

Het infoblad is een weergave van de belangrijkste bevinden uit het onderzoek die op een praktisch toepasbare manier worden gepresenteerd. Ook lichten negen zorgorganisaties toe waarom zij juist wel of niet voor de toepassing van een automatisch blussysteem hebben gekozen.

Voor wie?

Dit infoblad kan vooral door beleidsmakers en bestuurders worden gebruikt voor het maken van een afgewogen keuze voor het wel of niet toepassen van een actieve blussinstallatie, zoals een sprinklersysteem.

Zie ook:

Infoblad De keuze voor automatische blusinstallaties (pdf)

Kenmerken

Interessant voor:  Geestelijke gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg, UMC’s, VVT, Ziekenhuizen

Type document: Overig, Rapport

Aandachtsgebieden: Installatie & techniek

Jaar van publicatie: 2015 of later

Bron: De Zorg Brandveilig