Terug naar kennisbank

Infoblad ‘Bouwstenen implementatie risicogestuurde brandveiligheid’

Het infoblad ‘Bouwstenen implementatie risicogestuurde brandveiligheid’ geeft een overzicht van hulpmiddelen en instrumenten (‘bouwstenen’) die kunnen worden gebruikt bij de overgang van regelgerichte naar risicogestuurde brandveiligheid.

Risicogestuurde in plaats van regelgerichte brandveiligheid vraagt om een andere attitude. Het gaat niet langer alleen om het voldoen aan wetten en regels, maar vooral om op basis van een inschatting van risico’s kiezen waaraan u aandacht en investeringen besteedt. Dit document geeft daarbij enig houvast. Het overzicht in het document zal regelmatig worden bijgewerkt om te blijven aansluiten bij de actualiteit. De meest recente versie downloadt u via deze kennisbank.

VOOR WIE?

Dit infoblad is bruikbaar voor iedereen die aan de slag wil gaan of bezig is met risicogestuurde brandveiligheid in zijn of haar zorgorganisatie, van bestuurder tot brandveiligheidsverantwoordelijke.

Download het infoblad

Kenmerken

Interessant voor: Geestelijke gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg, UMC’s, VVT, Ziekenhuizen

Type document: Instrument

Aandachtsgebieden: Organisatie & beleid, Installatie & techniek, Gebouw & inventaris, Cliënt & patiënt, Medewerkers & gedrag, Omgeving & derden

Jaar van publicatie: 2015 of later

Bron: De Zorg Brandveilig