Terug naar kennisbank

Handreiking Integrale Brandveiligheid Gehandicaptenzorg

Deze handreiking van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) geeft organisaties in de gehandicaptenzorg handvatten voor het aanpakken en verbeteren van het brandveiligheidsbeleid. In de handreiking worden acht uitgangspunten voor brandveiligheid besproken.

  1. De veiligheid voor de cliënt, voor de medewerker en voor andere aanwezigen binnen de instelling staat voorop.
  2. Er wordt gestreefd naar verantwoorde brandveiligheid. Het voldoen aan wet- en regelgeving over brandveiligheid is de basis maar in de praktijk niet altijd voldoende.
  3. Van een regelgerichte benadering naar een risicogerichte benadering op alle niveaus.
  4. De brandveiligheid van gebouwen en de zelfredzaamheid van cliënten moeten op elkaar zijn afgestemd.
  5. De Raad van Bestuur van een instelling is verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van een geïntegreerd brandveiligheidsbeleid.
  6. Instellingen bepalen zelf het benodigde instrumentarium.
  7. Brandveiligheid wordt gerealiseerd in samenspraak met de lokale autoriteiten / externe stakeholders.
  8. De actuele extramuralisering vraagt nieuwe inzichten in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen instellingen, corporaties en gemeenten.

Voor wie?

De handreiking is interessant voor medewerkers in de gehandicaptenzorg (ghz) op allerlei niveaus in de organisatie: strategisch, tactisch en operationeel. Zo ondersteunt de handreiking bestuurders in het bevorderen en verbeteren van de brandveiligheid van de organisatie (hoofdstuk 2). Verder helpt het managers een aanpak op maat te realiseren (hoofdstuk 3) en geeft het medewerkers een overzicht van systemen, methoden en instrumenten die kunnen worden ingezet (hoofdstuk 4).

Handreiking Integrale Brandveiligheid Gehandicaptenzorg (pdf)

Kenmerken

Interessant voor: Gehandicaptenzorg

Type document: Handreiking

Aandachtsgebieden: Organisatie & beleid, Installatie & techniek, Gebouw & inventaris, Cliënt & patiënt, Medewerkers & gedrag, Omgeving & derden

Jaar van publicatie: 2013-2014

Bron: VGN, Brandweer Nederland & Octaaf Groep