Terug naar kennisbank

Handreiking Integrale aanpak brandveiligheid in de ggz

Deze handreiking van GGZ Nederland biedt ggz-instellingen een uitgebreide gids voor het verbeteren van hun brandveiligheidsbeleid. Recente incidenten binnen de ggz-sector hebben het belang van een integrale en risicogestuurde aanpak benadrukt, met als doel om slachtoffers te voorkomen en de algehele veiligheid te verhogen.

De handreiking geeft een overzicht van alle mogelijke risicofactoren en benadrukt het belang van een gecoördineerde aanpak. Instellingen kunnen zowel zorginhoudelijke als bedrijfsmatige belangen in evenwicht brengen door de risico’s binnen hun onderlinge verband te beoordelen om vervolgens passende maatregelen daarvoor te nemen.

Inhoud van de Handreiking

Brandveiligheid in de ggz: Een beknopt overzicht van waarom het belangrijk is om de brandveiligheid in ggz-instellingen te verbeteren en hoe dit aangepakt kan worden.

Risicofactoren: Het identificeren van belangrijke risicofactoren omvat onder andere het onvoorspelbare gedrag van patiënten, bewustzijn omtrent veiligheid bij medewerkers, de brandbaarheid van inventaris en toestand van brandveiligheidsvoorzieningen.

Visie op Brandveiligheid:
 Bestuurders hebben de verantwoordelijkheid om een risicogestuurde en integrale visie op brandveiligheid te formuleren (hoofdstuk 2).

Organisatorische Vormgeving: In hoofdstuk 3 worden de procedures beschreven voor het opzetten van brandveiligheidsmaatregelen, waaronder het uitwerken van een brandveiligheidsplan, het identificeren van mogelijke risico’s en samenwerking met externe organisaties.

Praktijkvoorbeelden: Hoofdstuk 4 bevat kaders met diverse praktijkvoorbeelden en nuttige instrumenten om ervoor te zorgen dat de brandveiligheid wordt gewaarborgd en het besef van veiligheid wordt bevorderd.

Instrumenten voor Risicoanalyse: Zowel vooruitkijkend naar potentiële risico’s als terugblikkend op incidenten, kunnen tools zoals het Veilig Incidenten Meldsysteem (VIM) worden gebruikt om gegevens te verzamelen en analyseren (hoofdstuk 5).

Voor wie?

Deze handleiding is geschikt voor alle niveaus binnen zorginstellingen, inclusief bestuurders, managers en operationele medewerkers. Het voorziet praktische tools en inzichten om een proactief en efficiënt beleid voor brandveiligheid te ontwikkelen en implementeren. De focus is gericht op het implementeren van praktische en evenredige maatregelen om brandrisico’s te herkennen en onder controle te houden.

Handreiking Integrale aanpak brandveiligheid in de ggz (pdf)

Kenmerken

Interessant voor: Geestelijke gezondheidszorg

Type document: Handreiking

Aandachtsgebieden: Organisatie & beleid, Installatie & techniek, Gebouw & inventaris, Cliënt & patiënt, Medewerkers & gedrag, Omgeving & derden

Jaar van publicatie: 2010-2012

Bron: GGZ Nederland